’Misbruik Wabeke door verzekeraars’
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM – Mensen met een woekerpolis moeten de aangeboden compensatie van verzekeraars naast zich neerleggen. De verzekeraars zouden de zogenoemde Wabeke-norm in hun eigen voordeel misbruiken, waardoor de consument er uiteindelijk alsnog bij inschiet.
        Dit zegt pensioenadviseur René Graafsma in VVP, het vakblad voor financiële dienstverleners, dat vandaag verschijnt. Volgens Graafsma bepalen verzekeraars de schadevergoeding op onjuiste gronden. Deze handelwijze zou worden doorgetrokken naar nieuwe beleggingsverzekeringen.
       De adviseur raadt tussenpersonen af dergelijke polissen aan te bieden aan klanten, om aansprakelijkheid achteraf te voorkomen. Ze kunnen zich namelijk niet beroepen op een gebrek aan kennis.
Ook hekelt Graafsma het ontbreken van concurrentie op kosten tussen verzekeraars die beleggingspolissen aanbieden. De Wabeke-aanbeveling zou dit stimuleren. Maar zo hebben intermediairs niets te kiezen.
       Wabeke liet eerder al weten dat hij hierover is aangesproken door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.