AFM: Financieel adviseurs hebben nog veel bij te leren
 
Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM -  Ondanks de aangescherpte regels maken financieel dienstverleners er nog vaak een potje van. Volgens uitkomsten van het zelfonderzoek dat de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) jaarlijks stuurt naar adviseurs, blijkt dat zij het niet veel beter doen dat het jaar ervoor. Zo overtreedt een derde de wettelijke meldingsplicht en slaat een groot aantal nog regelmatig de geldende norm bij het afsluiten van een hypotheek in de wind. "Er is nog veel werk aan de winkel", aldus de toezichthouder.
 
Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 35% van de ondervraagden, die betrokken zijn geweest bij ťťn of meerdere meldingsplichtige incidenten, deze niet of niet allemaal bij de AFM heeft gemeld terwijl zij daartoe wel verplicht zijn. Verder komt uit de zelftoets naar voren dat in 2008 door 21% van de ondervraagde adviseurs hypotheken zijn afgesloten, die meer dan 5% afweken van de zogeheten GHF-norm (waarbij de hypotheek niet meer mag bedragen dan 4,5 keer het bruto jaarinkomen van de aanvrager).
 
"Dit is een hoog percentage dat afwijkt van de regels. Dit is reden te meer om de hypotheekadvisering goed onder de loep te nemen. We hebben dat ook als een van de prioriteiten gesteld en we zullen in de eerste helft van dit jaar aan een marktbreed onderzoek beginnen", aldus een woordvoerder van de toezichthouder. Verder blijkt dat de adviseurs transparant zijn over de ontvangen provisies (94%). Een kwart werkt daarentegen niet met een verplicht dienstverleningsdocument, het zogeheten dvd.
 
Half oktober vorig jaar vroeg de AFM 1333 niet bij de Stichting FinanciŽle Dienstverlening (StFD) aangesloten financieel dienstverleners om de zelftoets af te leggen. Het deelnamepercentage was 90%. In 5% was het invullen niet meer nodig, omdat de vergunning was ingetrokken of het bedrijf al over de kop was gegaan. De ondernemingen, veertig in aantal, die niet op het verzoek hebben gereageerd, verliezen hun vergunning of wacht een boete.
 
"Al met al kunnen we constateren dat er nog veel werk aan de winkel is, zowel voor de adviseurs als voor de toezichthouder. Zij hebben inmiddels een lijstje met huiswerkopdrachten gekregen, waarop ze worden gecontroleerd." Het merendeel van de financieel dienstverleners doet het zelfonderzoek bij de StFD. Deze liet weten de analyse nog niet afgerond te hebben.

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.