Aegon wint collectieve rechtszaak van kopers aandelenleaseproduct
 
VASCO VAN DER BOON
 
Het Financieele Dagblad 16 januari 2007
 
UTRECHT - Verzekeraar Aegonheeft een collectieve aandelenleaserechtszaak gewonnen. De Utrechtse rechtbank wijst de eis om schadevergoeding af die de stichting Spirit tegen Aegon had ingediend namens 1409 kopers van Aegons leaseproduct Sprintplan .
 
Dit blijkt uit een vorige week gepubliceerd vonnis van de rechtbank dat nog niet eerder aandacht kreeg. De website van Spirit en de sites van vergelijkbare organisaties van ontevreden aandelenleaseklanten als Payback of het Platform Aandelen Lease maakten gisteren nog geen melding van dit vonnis.
 
Aegon-dochter Spaarbeleg verkoopt de Sprintplannen. Daarin wordt voor vijf jaar belegd met een door Spaarbeleg verstrekte lening, waarover de klant over het algemeen 8% rente is verschuldigd. Klanten betalen tijdens de looptijd van het Sprintplan maandelijks een vast rentebedrag van f 100 Ó f 600.
 
Met het geleende bedrag koopt Aegon voor de deelnemer participaties in het Spaarbeleg- of Aegon-Garantiefonds. Na afloop van het plan worden de participaties verkocht. Aegon garandeert dat de deelnemer daarmee ten minste deels zijn lening kan terugbetalen. Een deel van de Sprintplan -kopers is ontevreden sinds men merkte dat men zijn inleg kwijt kan zijn zonder enige netto-opbrengst.
 
De rechtbank oordeelt dat Aegon 'niet heeft voldaan aan haar zorgplicht' tegenover Sprintplan -klanten. Aegon heeft zich namelijk niet verdiept in hun beleggingsdoelstellingen. Daardoor is Aegon schuldig aan 'onrechtmatig handelen'.
 
Toch wijst de rechtbank de vorderingen van Spirit af omdat voor individuele klanten geen causaal verband is aangetoond tussen hun schade en fouten van Aegon. Volgens de advocaat van Spirit, Erik van Emden, bedraagt de totale schadeclaim ongeveer euro 10 mln.
 
Opmerkelijk is dat de rechtbank meldt dat zij ten opzichte van eerdere aandelenleasevonnissen van gedachte is veranderd over de consequenties die zij verbindt aan geconstateerde fouten van Aegon. In het belang van de rechtseenheid zegt de rechtbank voortaan het Gerechtshof in Den Bosch te volgen en die fouten geen 'toerekenbare tekortkoming' meer te vinden.
 
Van Emden vindt dit onjuist. Hij denkt dat de ommezwaai 'wellicht' ook de collectieve rechtszaak 30 januari in Utrecht over het Aegon-product Koersplan be´nvloedt. Spirit gaat in hoger beroep. Aegon is blij met het Utrechtse vonnis.
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad