Gelink Geld & Advies wil af van ‘rolatoradviseurs’
 
Door Gerben Kuitert
 
ENSCHEDE - De rust wil maar niet terugkeren bij Gelink Geld & Advies. De Enschedese tussenpersoon in hypotheken en consumptieve kredieten is de laatste jaren min of meer vaste klant bij de rechtbank. Onder andere voor ontslagprocedures tegen personeel. Nu is Gelink bezig zijn senior-adviseurs weg te pesten, zegt één van hen.
 
‘Rolatoradviseurs’ zou mevrouw D. Petzoldt - directielid/eigenaresse van Gelink - de senior-adviseurs binnen het bedrijf oneerbiedig noemen. ‘De oude hap verdient volgens haar te veel geld en is er nog lui bij ook’, zegt H. de Groot. De advocaat verdedigt deze woensdagochtend in de zitting bij het Enschedese kantongerecht de belangen van H. Janssen (45) uit Maasmechelen. Janssen was tot 16 augustus verkoper van hypotheken bij Gelink, maar kreeg toen zowel mondeling als schriftelijk te horen dat zijn dienstverband met onmiddellijke ingang was beëindigd. Janssen zou op de werkvloer onrust hebben gezaaid, door te suggereren dat het bedrijf op korte termijn zou worden overgenomen of failliet zou gaan. Aanleiding daarvoor was de verkoop van een deel van de portefeuille door Gelink aan concurrent Afab.
Bij de behandeling van de zaak blijkt dat de werkelijke oorzaak van het arbeidsconflict veel dieper ligt. Gelink wijzigde de beloningsregeling voor de buitendienstmedewerkers vorig jaar en dat werd door de senior-hypotheekverkopers niet op prijs gesteld. Hun basissalaris werd met 1000 euro per maand verlaagd en ze zouden hogere provisies kunnen verdienen. Voor de senior-verkopers die erop achteruit zouden gaan, was een compensatieregeling bedacht. Janssen en een aantal oudere collega’s waren het daar niet mee eens en ageerden er intern tegen. De directie zou hen daarop proberen weg te pesten door de senior-verkopers af te sturen op ‘kwalitatief slechte afspraken’, zoals advocaat De Groot het verwoordde. De jongere verkopers, die recht hebben op minder provisie, zouden juist potentiële klanten mogen bezoeken bij wie de kans op het afsluiten van een hypotheek veel groter was. Om het ‘slechte werkgeverschap’ van Gelink te illustreren, somt advocaat De Groot vervolgens een lange lijst met namen op van Gelink-verkopers en leden van de managementteam tegen wie momenteel nog een ontslagprocedure loopt of die ziek thuis zitten. ‘Bijna alle leden van het managementteam zijn de laatste maand vertrokken of zitten ziek thuis. Eind deze maand is er bij dit kantongerecht nog een zaak van een andere senior-adviseur van Gelink.’ Advocaat mevrouw mr. J. Reints van Gelink weigert op de algehele situatie bij het Enschedese bedrijf in te gaan, omdat ‘die hier niet aan de orde is.’ De kern
van haar betoog is, dat alle buitendienstmedewerkers er na invoering van het nieuwe stelsel van belonen op vooruit zijn gegaan. Volgens de advocaat is Janssen ook niet ontslagen, maar was er sprake van een ‘time-out’. ‘Hij kan zo weer beginnen. Daarom is een ontslagvergoeding ook niet op z’n plaats.’
Omdat beide partijen niet willen schikken, komt kantonrechter H. Vos volgende week met zijn vonnis. De rechter laat al wel op voorhand doorschemeren, dat hij de mail die Gelink in augustus aan Janssen heeft verstuurd, wel degelijk als ‘ontslag op staande voet’ beschouwt. Minstens zo interessant is de vraag wat de toekomst is voor Gelink Geld & Advies, waar in het verleden heel veel geld werd verdiend met het oversluiten van hypotheken. De laatste jaren slaagt Gelink er echter alleen nog maar in om negatief in het nieuws te komen.
Gelink is inmiddels bezig met het optuigen van een nieuwe poot in Deventer: ProfitHouse. Assurantie-tussenpersonen moeten daar tegen gunstige tarieven kunnen inkopen. Op de werkvloer in Enschede leeft de angst, dat dit op termijn de nieuwe kernactiviteit van het bedrijf gaat worden.

Copyright © 2006 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden