Verwarring over aandelenlease
 
De grootste beleggersopstand van Nederland - de strijd tussen Dexia en tienduizenden aandelenleasers - lijkt na bemiddeling van wijlen DNB-president Duisenberg met een schikking gesust. Toch hebben veel beleggers nog vragen over de financiële consequenties van de zogenoemde Duisenberg-schikking.
 

Nadat deze krant één lezersvraag had beantwoord, stroomden de e-mails met vragen en opmerkingen binnen. De emoties vlogen elektronisch in het rond. Dat is opmerkelijk voor een affaire die na de eeuwwisseling begon, nadat de beurskoersen door het uiteenspatten van de high-techzeepbel onderuit waren gegaan. Honderdduizenden beleggers werden getroffen. Ze hadden met geleend geld op de beurs gespeculeerd. Tienduizenden bleven met een restschuld achter. In bijna elke straat van Nederland woonde wel een getroffen leasebelegger.
Het gezag van oud-bankpresident Duisenberg zorgde ervoor dat het conflict tussen Dexia en de belangenverenigingen Leaseverlies en Eegalease enkele maanden geleden werd beëindigd. De Duisenberg-regeling was geboren, een akkoord waarbij de leasebeleggers gedeeltelijk korting kunnen krijgen op hun restschuld.
De overgebleven oppositie zoals Platform Aandelenlease (PAL), Pay-back en Leaseproces, verwerpen het Duisenberg-akkoord. Wie geld en een goede advocaat heeft, kan bij de rechter meer terugkrijgen, zo vinden ze. Te veel beleggers vallen zelfs met de schikking buiten de boot.
Dexia, maar ook Leaseverlies en Eegaverlies, vinden dat de oppositie vals spel speelt. Juridische procedures kunnen jaren duren. De uitkomst is onzeker.
Over doorgaan met een advocaat of toch de schikking accepteren, bestaat gelukkig wel duidelijkheid. Wie niet een al te hoge schuld bij Dexia heeft, kan beter de schikking accepteren. Een advocaat kost immers veel geld, zeker als de procedure jaren gaat duren. De kosten voor het juridische gevecht zou de eventuele opbrengst te niet kunnen doen.
Een heel andere, maar meteen ook een moeilijkere vraag is de werking van de Duisenberg-regeling. Stel ik accepteer de regeling, wat krijg ik dan terug? En aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Op de website van Dexia staan veelgestelde vragen over dit onderwerp.
Net als de belastingdienst heeft de bank die aan het hele conflict miljarden is kwijtgeraakt, een schematische tekening gemaakt. Wie die goed leest, en van informatieblokje naar blokje springt, krijgt ongetwijfeld een antwoord op zijn vraag.
Wie ooit enkele jaren geleden gebruik heeft gemaakt van het zogenaamde Dexia-aanbod, waarbij de afbetaling van de lening werd uitgesmeerd over meer jaren, kan ook gebruik maken van de Duisenberg-regeling, maar de kwijtschelding/korting/teruggave is relatief bescheiden.
Sommige groepen krijgen niets terug. Wie zich heeft aangesloten bij Leaseverlies of Eegalease ontvangt meer geld, een feit dat sommige Dexia-leasers raar vinden. ’Wie altijd netjes heeft betaald, krijgt minder terug’, constateert Jan Kooiman bitter in zijn e-mail. De bank vindt dat wel redelijk. Wie enkele jaren geleden op het Dexia-aanbod inging, kreeg al een gunstige betaalregeling aangeboden, terwijl er ook nog call-opties werden verstrekt, zegt de bank.
De voorwaarden om aanspraak te maken op de Duisenberg-regeling zijn streng. De regeling geldt alleen voor personen die aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Wie tijdens de opstand besloot géén geld over te maken aan Dexia, heeft een probleem.
Overigens heeft de tegenstander, Platform Aandelenlease (Pal), ook een uitvoerige vraag- en antwoordlijst op zijn website geplaatst.
Wie met een andere aandelenleasebelegger wil chatten, kan surfen naar het forum van het tv-programma TROS-Radar. Soms zijn de opmerkingen van de anonieme chatters te stompzinnig voor woorden, maar in een aantal andere gevallen zijn de adviezen wel degelijk steekhoudend.
 
Copyrigth (C) Algemeen Dagblad