Koersplanbeleggers slepen Aegon voor rechter
 
STICHTING VERWIJT VERZEKERAAR MISLEIDING EN WANPRESTATIE
 
door MANNO VAN DEN BERG EN BART MOS
 
AMSTERDAM - Stichting 'Koersplan de weg kwijt' zet de strijd tegen verzekeraar Aegon voort in de rechtszaal. Gisteravond maakte de belangenbehartiger van ruim 7000 ontevreden deelnemers bekend de verzekeraar daartoe een dagvaarding te hebben gestuurd. De stichting eist ontbinding van de contracten "wegens misleiding en wanprestatie" of ten minste een aanmerkelijke verbetering van de contracten. Alleen al deze minimale eis zou Aegon voor een potentiële schadeclaim van €1,8 miljard kunnen plaatsen, zo rekent de stichting voor.
        Verzekeraar Aegon ziet zich al enkele jaren geconfronteerd met forse kritiek op het beleggingsproduct Koersplan, verkocht door Aegondochter Spaarbeleg. In Koersplan is de maandelijkse inleg van klanten jarenlang belegd in een beleggingsfonds. De opbrengst blijkt echter stevig gedrukt door kosten. En die heeft Aegon volgens de dagvaarding van de gedupeerden nooit in de brochures omschreven of zelfs ronduit verzwegen.
       Vooral de premie die is ingehouden voor een overlijdensrisicoverzekering wekt verontwaardiging. Die kon, zo stelt de stichting, oplopen tot zeven keer de werkelijke kostprijs van de verzekering. Behalve de hoogte van de premie, maken de gedu keraar dat wel peerden Aegon het verwijt dat verteld dat er de verzekeraar in de brochu mie op de inleg res vrijwel nooit gewag heeft gehouden. Misleiding, gemaakt van een overlijdens de stichting. "Als dekking. Daar waar de verze voorbeeld mag keraar dat wel deed, werd niet verteld dat er daartoe een premie op de inleg zou worden ingehouden. Misleiding, zo stelt de stichting. "Als ik mezelf als voorbeeld mag noemen: elke maand heb ik 300 oude guldens gestort, waarbij er 55 gulden voor die premie werd ingehouden", stelt René Boosten, bestuurslid van Stichting Koersplan de weg kwijt. "Ik belegde dus slechts 245 gulden. Een beleggingsfonds moet wel een fantastisch rendement maken om dat nog goed te maken."
       En dat goede rendement was er niet, dit als gevolg van de beursmalaise. Boosten: "Over die tegenvallende beursontwikkeling hoor je ons niet klagen. Het gaat ons om die overlijdensrisicopremie." Klanten wisten niet dat ze een overlijdensverzekering waren aangegaan en Aegon heeft daarom op dat vlak een wanprestatie geleverd, aldus de dagvaarding. "Door het verzwijgen van de kosten konden Spaarbeleg en Aegon jarenlang exorbitante winsten maken. Deze winst ging ten koste van de deelnemers", aldus de stichting. Bovendien zou Aegon historische rendementen in de brochures te rooskleurig hebben voorgespiegeld.
       De advocaten van de stichting eisen dat de overlijdensrisicopremie in de contracten, het gaat om 9.200 polissen van stichtingsleden, met terugwerkende kracht op nul wordt gezet. Gemiddeld leidt dat voor Aegon tot een claim van €1800 per contract, aldus de stichting. Bij 500.000 verkochte contracten kan de totale claim oplopen tot €900 miljoen. "Verder zijn er nog evenveel contracten van vergelijkbare producten. Daarmee zou dat schadebedrag kunnen verdubbelen", aldus Boosten. Zou de rechter de contracten ontbinden - dat is ook in eerste instantie de eis van de stichting - wacht Aegon vermoedelijk nóg hogere claims, zo stelt het bestuurslid. Dit veronderstelt echter wel dat de rechter - Boosten verwacht eind 2006 een uitspraak van de Utrechtse rechtbank waar de zaak zal gaan dienen - een uitspraak doet voor álle klanten. Gebeurt dat niet, dan zal iedereen zelf zijn recht moeten halen.
 

Door de steeds luider wordende kritiek kwam Aegon afgelopen mei alle Koersplandeelnemers tegemoet, door de premie van hun overlijdensrisicoverzekering met terugwerkende kracht te verlagen tot maximaal 17% van de inleg.
       Boosten noemt dit "volstrekt onvoldoende". Veel meer recht deed Aegon volgens hem door voor €5000 per persoon te schikken met drie hardnekkige klagers die zich tot de Raad van Toezicht Verzekeringen hadden gewend. Door te schikken vóórdat de Raad tot een vonnis kwam, wist Aegon te voorkomen dat deze gebruikt wordt in de procedure die 'Koersplan de weg kwijt' nu gaat voeren.
       Aegon stelt in een reactie op de dagvaarding dat ook een rechter de recente aanpassingen van het Koersplanproduct als "redelijk en billijk" zal ervaren, en heeft daarom vertrouwen in een goede afloop van de rechtszaak. De verzekeraar stelt bovendien dat het wel degelijk heeft gewezen op de overlijdensrisicoverzekering, en wel in de algemene voorwaarden die deelnemers, ná aanschaf van een Koersplan, toegestuurd kregen. "Klanten hadden na lezing daarvan een opzegtermijn van twee maanden", aldus woordvoerder Jan Driessen. Dat de verzekeringspremies in sommige gevallen fors hoger uitpakten dan in de markt gebruikelijk, heeft Aegon inmiddels door de aanpassing van het product erkend. De bewering dat de historische rendementsvoorbeelden onjuist zijn, weerspreekt de verzekeraar. "Wij hebben onze manier van berekenen uitgebreid toegelicht. Daar mankeert niets aan."
 
© 1996-2005 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.