Bemiddelingspoging Duisenberg wankelt
 
door Eric de Bie
 
DEN HAAG - De bemiddelingspoging van oud-bankpresident Wim Duisenberg in de voortslepende aandelenleasekwestie dreigt op drijfzand te belanden.
 
Advocaten van gedupeerde beleggers en belangenverenigingen voelen zich buitengesloten bij het overleg en hebben aangekondigd nieuwe collectieve claimprocedures tegen aanbieders Dexia en Aegon te beginnen. Bij het begin van het bemiddelingsoverleg werden vorige maand vrijwel alle rechtszaken stilgelegd.
 
Het gemor onder beleggers is vooral toegenomen nadat Duisenberg vorige week niet inging op het verzoek van vijftien advocatenkantoren betrokken te worden bij de onderhandelingen over een oplossing van het aandelenleaseconflict. De kantoren, die ongeveer vierduizend gedupeerde leasebeleggers vertegenwoordigen, hadden dat in een brief aan de oud-president van de Nederlandsche Bank gevraagd. Duisenberg schreef echter terug dat hij daar vooralsnog geen behoefte aan heeft. Een reden gaf hij niet.
 
,,Wij staan nu aan de zijlijn en dat is raar'', meent advocaat Harm Jan Tulp, die namens de vijftien kantoren als woordvoerder optreedt. ,,In deze fase wordt naar ons idee het schikkingsvoorstel in de grondverf gezet. Het lijkt me dan toch zaak dat vertegenwoordigers van gedupeerden daarbij aanwezig zijn.''
 
Met wie Duisenberg momenteel wel praat, is onduidelijk. Tulp vermoedt dat hij alleen met Dexia, Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond om de tafel zit. De laatste twee partijen vertegenwoordigen bijna 100.000 boze beleggers, maar hebben volgens Tulp geen mandaat om een beslissing te nemen. ,,Zij kunnen niet namens die mensen overgaan tot een schikking. Als er een regeling uit de bus komt, moet die toch aan iedere belegger apart worden voorgelegd. Het lijkt me daarom zinvoller als die beleggers via hun advocaten rechtstreekser worden betrokken bij het overleg.''
 
Stichting Leaseverlies sleepte Dexia enkele jaren geleden voor de rechter wegens misleiding bij de verkoop van aandelenleaseproducten. Tot nu toe echter zonder veel succes. In individuele processen werden door advocaten, onder wie Tulp, betere resultaten geboekt door de nadruk te leggen op schending van de zorgplicht en het ontbreken van een handtekening van de partner.
 
Duisenberg wil niet toelichten waarom hij de advocaten niet uitnodigt. ,,De heer Duisenberg reageert momenteel niet op verzoeken van de media'', laat een woordvoerder van de Nederlandsche Bank (DNB) weten. ,,Hij wil dat het overleg in een zo rustig mogelijke omgeving plaatsvindt.''
 
Ook de belangenverenigingen Payback, Beursklacht en Platform Aandelenlease (PAL) trekken zich daar niets meer van aan. Volgens die partijen dient Duisenbergs bemiddeling 'niet het belang van de gedupeerden van de aandelenlease-affaire'. ,,Dexia en Aegon zijn in bijna alle rechtszaken aan de verliezende hand. De bemiddeling door Duisenberg dient vooral de banken te behoeden voor meer vertrouwensverlies van het publiek'', aldus Gerard Bruggraeve van Beursklacht.
 
Zo denkt ook Piet Koremans van het Platform Aandelenlease erover. ,,Alleen de gedupeerden met lopende contracten en met een nog niet betaalde restschuld worden er nu bij betrokken. De rest kan naar hun geld fluiten.''
 
Advocaat Tulp adviseert zijn klanten momenteel gewoon hun rechtszaken voort te zetten. ,,De meeste zaken wachten alleen nog op een vonnis. Beleggers willen dat graag horen, ondanks de bemiddeling. Dexia heeft altijd gezegd dat de kwestie per zaak moet worden bekeken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nu dringt de bank er opeens op aan alles stil te leggen in afwachting van een collectieve regeling.''
 
Copyright 2005 Nederlands Dagblad - alle rechten voorbehouden