Nationale-Nederlanden duikt op in leaseaffaire
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM, zaterdag
       Nationale-Nederlanden (NN) heeft zich lange tijd buiten de publiciteit over de aandelenleaseaffaire weten te houden, maar adviesbureau Vermogensmonitor heeft daar gisteren een eind aan gemaakt. Het Haagse bureau stapt voor een gedupeerde klant naar de rechter en roept andere klanten op betalingen aan de verzekeraar te staken.
        Aanleiding is een „knullige brief” van NN waarin deze een klacht afwijst. „Omdat er géén sprake zou zijn van aandelenlease. Dit is echt te gek”, stelt Paul van Straaten, directeur van Vermogensmonitor.
       Tot 2003 verkocht Nationale Nederlanden ruim 4000 aandelenleasecontracten, producten die wegens de formule van beleggen met geleend geld de laatste tijd met een forse restschuld zijn geëindigd. In een reactie op een klacht van een gedupeerde stelde de verzekeraar dat er geen sprake is van lease. „Omdat bij ons de aandelen echt in eigendom zijn van de klanten, anders dan bijvoorbeeld bij Dexia”, aldus een woordvoerder.
 
       Woordspelletjes, meent Van Straaten. „Nationale-Nederlanden noemt de term lease gewoon in de eigen contracten. Ik snap niet wat ze hiermee willen bereiken, kennelijk willen ze met deze term niet geassocieerd worden. Maar het maakt natuurlijk niets uit: er is belegd met geleend geld.” En dan is volgens Van Straaten de saldibewakingsplicht (sinds 1999) van toepassing, die banken verplicht tot ingrijpen als het belegd vermogen van een cliënt niet langer een beleggingsschuld dekt. Of de cliënt moet deels aflossen, of de bank moet aandelen daartoe verkopen binnen een wettelijke termijn van vijf dagen. Volgens Van Straaten hebben aanbieders van aandelenlease die plicht verzaakt.
       Hoewel toezichthouder AFM vier aanbieders ontheffing van de saldibewakingsplicht heeft gegeven (Dexia, Fortis, Aegon en Levob) denkt Van Straaten het voor de rechtbank nog steeds als wapen tegen leaseaanbieders te kunnen gebruiken. Zeker als die verkoper nooit een ontheffing heeft aangevraagd, zoals NN.

© 1996-2005 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.