Meer protest tegen Dexia-schikking
 
Door Cyril Rosman
 
BN De Stem 14 december 2005
 
Woensdag 14 december 2005 - BREDA - Steeds meer gedupeerde aandelenleaseklanten van Dexia zijn geneigd naar de rechter te stappen. Dat zegt het juristenkantoor Leaseproces dat veel gedupeerden vertegenwoordigt. De zogenoemde Duisenberg-schikking wordt minder populair.
 
"De stemming voor procederen is gunstig", zei jurist Maliepaard van Leaseproces gisteren tijdens een bijeenkomst in Breda.
 
Het bedrijf zou inmiddels voor zo'n dertigduizend benadeelden procederen. In Hotel Brabant kwamen zo'n honderd Dexia-gedupeerden bij elkaar om de voor- en nadelen van een juridische procedure tegen Dexia te bespreken.
 
De gedupeerden gingen jaren geleden een aandelenlease aan met Dexia. In veel gevallen gebeurde dat via een tussenpersoon, in West-Brabant ging het daarbij vaak om het inmiddels failliete Spaarselect.
 
De bedrijven spiegelden hun klanten grote winsten voor. Maar na de beurskrach van 2000 bleek voor veel klanten niet alleen hun inleg verdwenen, maar bleek er ook nog een flinke restschuld te bestaan. Enkele honderdduizenden beleggers gingen voor soms vele duizenden euro's het schip in.
 
De inmiddels overleden bankier Wim Duisenberg bemiddelde tussen de partijen en kwam enige tijd geleden met een schikkingsvoorstel. Die schikking houdt in het algemeen in dat Dexia twee derde deel van de restschuld kwijtscheldt. Enkele belangenorganisaties van gedupeerden gingen met die schikking akkoord.
 
Maar onder andere Leaseproces vindt de Duisenberg-schikking 'een wassen neus'. Zij stelt dat met doorprocederen tegen Dexia veel meer geld te halen is. "Dat geldt voor 90 procent van de gedupeerden", aldus Maliepaard.
 
Harold Simonis van het Bredase advocatenkantoor Houben vertegenwoordigt ook een groep Dexia-benadeelden.
 
Hij probeert momenteel te voorkomen dat Dexia de Duisenberg-schikking als algemeen bindend laat verklaren. "Want gezien de afloop van de reeds afgeronde rechtszaken is de kans groot dat gedupeerden de door hen aan te spannen rechtszaak zullen winnen en er financieel beter vanaf zullen komen dan in de Duisenberg-regeling het geval zou zijn."
 
Copyright 2005 BN/DeStem