FINANCIELE DIENSTVERLENERS : BLUF, BOETES EN AANDELENLEASE
 
De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft verzekeraar Levob drie boetes opgelegd van in totaal 27.225 euro voor overtreding van de regels bij de verkoop van aandelenlease-producten. De Achmea-dochter kreeg de boetes opgelegd omdat zer zich te weinig verdiepte in de financiele draagkracht en de beleggingsdoelstellingen van zijn klanten, een te rooskleurig beeld schetste in zijn brochures en omdat de AFM gaten aantrof in de klantenadministratie.
Levob toont zich allesbehalve boetvaardig. Neem de gebleken lacunes in de administratie: volgens een woordvoerder gaat het om drie gevallen uit een steekproef van vijfhonderd personen, waarbij het vereiste kopietje van het identiteitsbewijs ontbrak, terwijl de paspoort- en rijbewijsnummers in hun papieren wel correct waren. "Hoeveel roomser dan de paus kun je zijn?", vraagt Levob-woordvoerder Rob Mol zich af.Een andere boete kreeg de verzekeraar onder andere omdat een van de brochures, die de verzekeraar verspreidde, onvoldoende op de risico's wees. Het zwartste scenario dat Levob in de folders schetst, is dat de belegging een rendement van nul procent maakt, waarbij de klant zijn inleg aan het eind van de rit kwijt is. AFM oordeelde dat er ook een scenario tussen had moeten staan waarbij het rendement negatief zou uitvallen, waardoor een restschuld ontstaat aan het eind van het contract. Onzin, vindt Levob.Het derde punt waarvoor Levob is beboet, ligt gevoeliger. De mate waarin de verzekeraar zich had moeten verdiepen in de financiele draagkracht van zijn klanten is een van de belangrijkste strijdpunten in de zaken die tegen Levob zijn aangespannen. "De vermogenspositie zegt niets. Die kan een week later weer heel anders zijn", aldus Levob. Bovendien heeft het bedrijf naar eigen zeggen alle zaken bij de rechter en het klachtencollege voor effectenbemiddeling van het Dutch Securities Institute (DSI) gewonnen.
Maar de stelling dat Levob alleen klinkende overwinningen heeft behaald, is te optimistisch. In een zaak waarin DSI ruim een jaar geleden uitspraak deed, oordeelde de klachtencommissie wel degelijk dat Levob zich met het toetsen van zijn inkomen en zijn BKR-registratie niet genoeg had verdiept in het financiele draagvermogen van de klant. Omdat de klant in kwestie al eerder ervaring had opgedaan met aandelenlease-producten kwam Levob weg met het betalen van eenderde van de geleden schade.
Een zaak voor de rechtbank in Utrecht, pakte minder gunstig uit voor de verzekeraar. Ook de Utrechtse rechters meenden dat Levob zich wel degelijk op de hoogte had moeten stellen van de vermogenspositie van zijn klant en sloeg het bedrijf aan voor driekwart van de geleden schade, wat neerkwam op circa vijftigduizend euro. De uitspraak in de hoger beroepszaak die Levob aanspande, wordt niet voor september verwacht.
De advocaat van de klager in deze zaak ziet zich door de boetes van de AFM gesterkt. Het wordt op deze manier makkelijker rechters ervan te overtuigen dat Levob steken heeft laten vallen, denkt Myrthe Jongeneelen van Bos & Partners. "Ik zal dat zeker gebruiken", zegt ze.
Ook Paul van Straaten, directeur van Vermogensmonitor, een bureau dat namens zo'n honderd leasebeleggers actie voert tegen Levob, ziet in de boetes mogelijkheden. Hij ligt al jaren met Levob in de clinch. "Levob moet nu wel inzien dat het verstandig is om een deal te sluiten."
 
Geen krimp
Van Straaten hoopt dat Levob een regeling wil treffen, zoals die na bemiddeling van oud-ECB-president Wim Duisenberg tot stand is gekomen tussen Dexia en klagers. Daarin is afgesproken dat Dexia opdraait voor tweederde van de restschuld, die na afloop van een contract open blijft staan. Levob geeft echter geen krimp, en die opstelling is niet vreemd. Totnogtoe zijn er in slechts vier zaken uitspraken gedaan en de schade valt tot nu toe mee. Een schaderegeling zoals Dexia heeft gedaan, gaat waarschijnlijk miljoenen kosten. Levob heeft achtduizend aandelenlease-klanten, die samen 18.000 contracten van 7.000 euro of 15.000 gulden per stuk hebben afgesloten. Zolang het aantal mensen dat procedeert beperkt blijft, is het beter om zo nu en dan een zaak deels te verliezen. De bewering dat Levob al zijn zaken heeft gewonnen, hoort bij het blufpoker-spel om het aantal processen klein te houden. Maar de boetes van AFM ondermijnen die tactiek. Van Straaten heeft zijn klanten onlangs opgeroepen te stoppen met het betalen van de maandelijkse rente, in de hoop dat de rechter hen gelijk geeft als Levob hen laat dagvaarden. Hij hoopt daarmee Levob toch aan de onderhandelingstafel te krijgen.
 
Bron: FEM Business - 14 mei
Auteur: Wouter van Bergenk