Verzet groeit tegen Dexia-schikking
 
VASCO VAN DER BOON

Gedupeerde leasebeleggers, gisteravond bij Van der Valk in Akersloot. Zij weigeren in te gaan op de schikking die onder andere de Verening van Effectenbezttters voor hen uit het vuur wist te slepen
FOTO PETER BOER
 
AKERSLOOT - Het juristenkantoor Leaseproces ziet onder gedupeerde aandelenleaseklanten van Dexia de animo snel groeien om toch door te blijven procederen tegen de bank. De weerstand tegen de zogeheten Duisenberg-schikking groeit, stelt Leaseproces.
 
De Duisenberg-schikking, vernoemd naar wijlen Wim Duisenberg, komt neer op kwijtschelding van twee derde van de restschuld. Doorprocederen tegen Dexia is volgens Leaseproces veelal 'financieel voordeliger', omdat in meer dan 80% van de gevallen ook de inleg teruggeŽist kan worden.
 
De website van Leaseproces meldde gisteren dat het kantoor namens 20.000 aandelenleaseklanten procedeert, maar volgens jurist Joost Papeveld van Leaseproces ligt dat getal inmiddels ruim boven de 25.000. Hij sprak gisteren de verwachting uit dat Leaseproces eind deze week boven de 30.000 aangesloten aandelenleaseklanten zit, van wie 85% tegen Dexia procedeert. Leaseproces heeft nu vijftig juristen in dienst.
 
Papeveld zei dit gisteren voorafgaand aan een door circa 150 aandelenleasegedupeerden bezochte voorlichtingsavond die Leaseproces met het Platform Aandelen Lease (PAL) hield in Akersloot. PAL en Leaseproces organiseerden gisteren soortgelijke bijeenkomsten in Roermond, Eindhoven en Leeuwarden. Vandaag en morgen volgen avonden op diverse locaties elders in het land. In Utrecht en Wassenaar voert de oud-voetballer Johnny Rep als aandelenleasegedupeerde het woord.
 
De groeiende belangstelling voor het doorprocederen komt op een moment dat Dexia probeert om de Duisenberg-schikking algemeen verbindend te laten verklaren voor alle klanten. Daartoe heeft de bank met de schikkende belangenbehartigingsorganisaties Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters vorige maand een verzoek ingediend bij het gerechtshof in Amsterdam. Gedurende de behandeling van dat verzoek zullen de Nederlandse rechtbanken de schadeclaims van aandelenleaseklanten tegen Dexia tijdelijk opschorten.
 
Papeveld van Leaseproces noemt de Duisenberg-schikking 'een wassen neus'. Hij acht het 'onbegrijpelijk' dat Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en VEB wel met de schikking instemmen, 'want via de rechter is in de meeste gevallen meer geld terug te halen dan via de Duisenberg-schikking'.
 
De 70.000 klanten die volgens Dexia al belangstelling hebben getoond om mee te doen aan de schikking, doen er volgens Leaseproces 'in de meeste gevallen' verstandig aan dit ongedaan te maken. 'Zelfs als zij de schikkingsovereenkomst al getekend hebben teruggestuurd.' Volgens Leaseproces is dit ook meestal mogelijk.
 
De zaak Legio Lease
 
Schikking onder leiding van oud-ECB-president Duisenberg
 
Voorstel: 2/3 restschuld aandelenlease kwijtgescholden
 
Leaseproces en PAL: ruim 25.000 mensen procederen toch door
 
Leaseproces: doorprocederen meestal beter dan schikken
 
'Inleg valt ook terug te vorderen'
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad