Gedupeerden Koersplan kraken AFM-studie
 
AMSTERDAM -  Het onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft laten uitvoeren naar de hoge kosten van beleggingsverzekeringen ligt onder vuur van gedupeerden van Koersplan.
 
Deze ooit erg populaire beleggingspolis van Spaarbeleg/Aegon zou onjuist in het onderzoek zijn weergegeven. „Als minister Bos zich op basis van dit onderzoek een oordeel vormt, dan doet hij dit op basis van een buitengewoon incompleet beeld”, stelt Kapé Breukelaar, adviseur van Stichting Koersplandewegkwijt. „Dit kán gewoon niet.”
 
De stichting die 11.000 gedupeerden vertegenwoordigt, vindt het onbegrijpelijk dat het onderzoek van de AFM zich op de periode 1995-2005 richt. Aegon heeft namelijk de kosten van Koersplan in 1996 fors verlaagd, stelt Breukelaar, zodat het onderzoek aangaande Koersplan tot een veel te positieve conclusie over de kosten komt. „Voor Koersplan is men zelfs pas vanaf 1997 gaan meten. Dit terwijl de AFM ook nog eens zelf op haar website stelt dat het gaat om een marktonderzoek vanaf begin jaren negentig.” Van de bijna 700.000 Koersplanovereenkomsten is naar schatting 75% gestart vóór 1996. „Die worden nu buiten beschouwing gelaten, terwijl juist deze veel te hoge kosten kennen”, aldus Breukelaar.
 
Een woordvoerder van de AFM ontkent de aantijging dat het rapport rammelt. „Het onderzoek betrof inderdaad niet de periode vóór 1995, maar 1995-2005. Dit is ook de opdracht van het ministerie van Financiën. „De doorgerekende beleggingsverzekeringen beslaan 60 tot 80% van de markt in de betreffende periode.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.