Kat in de Zak?
 
AMSTERDAM (DFT) - 13 juni 2005 - In de afgelopen jaren is er veel ophef geweest over verschillende financiële producten die aan particulieren zijn verkocht. Het gaat vooral om de aandelenleaseproducten van Dexia, maar ook andere aanbieders zijn veelvuldig in het nieuws geweest, zoals recent nog Koersplan van Spaarbeleg, een onderneming van Aegon. 
 
De pijlen van ontevreden en meer dan teleurgestelde klanten worden vooral gericht op de makers van deze producten. Of we het nu hebben over aandelenlease van Dexia of Koersplan van Spaarbeleg, iedere teleurgestelde deelnemer zal vinden dat de producten niet deugen. Dat is naar mijn mening echter lang niet altijd het geval. 
 
Waarom zijn de deelnemers teleurgesteld? Het antwoord is simpel: het product doet niet wat zij ervan verwacht hadden. Vaak zijn deelnemers over de streep getrokken door verkopers die zich voordeden als adviseurs. Bij goede adviseurs staat het belang van de consument, uw belang, voorop. Blijkbaar hebben veel consumenten zich door een ’adviseur’ laten overhalen. 
 
In de situaties dat de consument twijfels bij het product had, werden agressieve verkoopmethoden niet geschuwd en werd handig ingespeeld op de latente hebzucht die iedere consument ongetwijfeld wel eens ervaart. De vraag rijst waarom het vertrouwen van de consument werd beschaamd? Het antwoord ligt in dezelfde hebzucht. De beloning van de verkopers is namelijk direct afhankelijk van het aantal verkochte producten en de daarmee samenhangende provisie. 
 
Hiermee konden zij astronomische bedragen verdienen. Een aantal verkopers kwam al snel in de verleiding vooral producten te verkopen met een hoge beloning om op die manier zijn eigen inkomen aardig op te krikken. U mag raden wie de beloning betaalde? Ja precies, de deelnemers aan dergelijke producten. De kosten hiervan werden handig verpakt in de producten zonder dat de consument dit in de gaten had. Naar het zich laat aanzien zijn de verkopers de enigen die aan aandelenlease echt geld hebben verdiend. De winst van de aanbieders is voor een belangrijk deel verdampt door de kosten van advocaten en schadeclaims. 
 
Het is dan ook verbazingwekkend dat de verkopers van de producten niet worden aangesproken om de schade te vergoeden. Een reden kan zijn dat de producten door veel verschillende verkopers zijn verkocht die dan stuk voor stuk moeten worden aangesproken. 
Het is dan juridisch eenvoudiger de makers van dergelijke producten aan te klagen. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de producten, maar ook voor de wijze waarop deze verkocht worden. Door de verkopers een te aantrekkelijke beloning in het vooruitzicht te stellen nemen zij het risico dat dergelijke producten ook aan mensen verkocht worden voor wie het financieel niet verantwoord was. 
 
De overheid heeft dit probleem gesignaleerd en voert in de loop van dit jaar nieuwe wetgeving in, de wet Financiële Dienstverlening. Hierdoor zal het eenvoudiger worden om als consument de verkopers aan te spreken. Indien zij het gegeven ’advies’ niet kunnen onderbouwen, kunnen zij hierop worden aangesproken. 
 
Het is dan alleen de vraag hoe de consument schadeloos wordt gesteld, of blijft het alleen bij disciplinaire maatregelen voor de verkopers? Tot nu toe werden alleen de makers van de producten aangesproken en bleven de verkopers buiten schot. Dat gaat dus veranderen. 
 
© 1996-2005 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.