Fortis niet in beroep tegen DSI-uitspraken
 
Van een onzer verslaggevers
 
UTRECHT - Bankverzekeraar Fortis heeft besloten af te zien van hoger beroep in een reeks van nederlagen bij het klachteninstituut DSI. Het draait om klachten over het aandelenleaseproduct 'Beursversneller'. Fortis voorziet dat het niet ontvankelijk verklaard zal worden door de commissie van beroep, ofwel dat het de beroepsprocedure zal verliezen.
        Dit meldt de bankverzekeraar in reactie op het intrekken van het beroep tegen een uitspraak van eind vorig jaar, waarbij een klant voor 100% schadeloos werd gesteld. De klagende klant, die zich misleid voelde bij de aanschaf van een 'Beursversneller' in 2000, kreeg daarbij zijn volledige inleg van 13.613,40 terug.
       Het klachteninstituut was van mening dat Fortis zijn klant onvoldoende op de risico's had gewezen. DSI woog in haar uitspraak vooral de mondelinge aanprijzingen door een adviseur zwaar mee.
       Paul van Straaten, directeur van het Haagse bureau Vermogensmonitor dat betreffende klant terzijde stond, noemt het veelzeggend dat Fortis afziet van een hoger beroep tegen de DSI-uitspraak. "Waarschijnlijk zijn ze bang voor vervelende jurisprudentie als ze straks in hoger beroep ook verliezen."
 
Aan een hoger beroep tegen DSI-uitspraken zijn stringente voorwaarden verbonden. Zo dienen verweerders aan te tonen dat het belang (lees: mogelijke schade als gevolg van precedentwerking) die uit de aan te vechten uitspraak voortvloeit groter is dan 5 miljoen, dan wel de schade die in eerste instantie werd toegewezen hoger is dan 100.000. Dat Fortis verwacht niet ontvankelijk verklaard te worden, wijst op een geringe verwachting van nieuwe klachten.
 
1996-2006 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam.