Geen lease-tsunami
 
In het artikel 'Rechter vreest tsunami van leaseclaims' van 16 december zegt kantonrechter Klaartje Weverink-Berkhout dat er honderden zaken per week bij komen en er geen zaken afgaan. Wij herkennen dit beeld niet. Aan Dexia zijn afgelopen vier weken 97 dagvaardingen betekend op verzoek van ruim honderd eisers. Daar staat tegenover dat afgelopen maanden enkele honderden procedures zijn geroyeerd na een getroffen schikking, veelal op basis van de Duisenberg-regeling.
 
Kantonrechter Herman van der Meer wordt vervolgens geciteerd al zou er een 'tsunami van 15.000, 20.000, wie weet hoeveel leasezaken over de rechtbanken komen'. Ook dit aantal verhoudt zich niet tot de werkelijkheid voorzover wij die thans ervaren. Op dit moment zijn in den lande 2900 zaken tegen of door Dexia aanhangig, vertegenwoordigende 5100 cliŽnten. Deze groep vormt een bijna te verwaarlozen percentage van het totaalaantal cliŽnten van Dexia .
 
In diverse media stelt Leaseproces bv dat zij 20.000 van onze cliŽnten bijstaat. Wij kunnen dat niet verifiŽren, maar stellen vast ongeveer 8500 klachtbrieven van Leaseproces te hebben ontvangen, terwijl tot op heden zestien collectieve dagvaardingen ten behoeve van 674 cliŽnten van Leaseproces zijn uitgebracht.
 
De Duisenberg-regeling biedt een goede oplossing voor het overgrote deel van deze cliŽnten. Het verzoek tot verbindendverklaring van deze regeling dat Dexia , de Stichtingen Leaseverlies, Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters onlangs bij het gerechtshof Amsterdam hebben ingediend, heeft mede tot doel om het aantal individuele procedures - en daarmee de belasting van het rechterlijk apparaat - zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen niet voorspellen hoeveel van onze cliŽnten na een eventuele toewijzing van het verzoek gebruik zullen maken van hun recht om te verklaren niet gebonden te willen zijn - de zogenaamde opt-out verklaring. Zaken van cliŽnten die thans tegen Dexia procederen, maar die geen opt-out verklaring inzenden, zullen alsdan kunnen worden geroyeerd. Of er ook nieuwe zaken zullen bij komen, valt niet te zeggen, maar die zaken zouden er dan naar alle waarschijnlijkheid ook zonder verzoek om verbindendverklaring wel zijn gekomen.
 
Ben KnŁppe en Jos Brumagne, raad van bestuur Dexia Bank, Amsterdam
 
Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad