Provisie op polis kleurt het advies bij Afab
 
door THEO BESTEMAN
 
AMSTERDAM – Uit een uitgelekte e-mail van de topbestuurder van assurantiegroep Afab blijkt dat bonus en provisie bepalen welke verzekering als beste wordt aangeprezen. Topman Maasbert Schouten drukte adviseurs van dochterbedrijf Uveco op het hart niet langer levensverzekeringen van Aegon te verkopen – eerder bij Uveco nog een aanrader – maar een polis van Interlloyd als ’veel beter’ te verkopen. Reden: de veel hogere beloning voor de adviseur.
        Per 1 januari schrapte Aegon als eerste verzekeraar bonussen en verlaagde de provisie op een aantal levensverzekeringen. Aegon biedt nu polissen aan waarin kosten duidelijker zichtbaar zijn. Maar adviseurs verdienen er minder aan. In de gewraakte email schrijft Schouten geschrokken te zijn van de verlaging van de provisie door Aegon „naar slechts 3%”.
       „Mijns inziens zou dan ook vanaf heden geen Aegon Leven meer gesloten dienen te worden door Uveco en zijn franchisers”, aldus Schouten. Hij prefereert een vernieuwd product van Interlloyd. „Dit is een product dat veel beter is” dan kapitaalopbouw, schrijft Schouten, die deze polis later in een reactie „kwalitatief vergelijkbaar” noemt. De provisie bij Interlloyd is het dubbele van Aegon, 6%, en bedraagt inclusief bonus zelfs 7,5% per verkochte polis. Schouten noemt het zijn taak de franchisekantoren over alle beschikbare producten en provisies te informeren. Van een verkoopstop op Aegon is geen sprake, reageert hij.
       „Dat het Interlloyd-product heel veel beter is schrijft hij met veel ironie”, aldus een betrokken adviseur. „Dat is namelijk niet zo. Afgelopen jaren steunde Afab het Aegon-product juist. Tót de provisieverlaging.” Onafhankelijk onderzoeksbureau Moneyview rangschikt het Aegon-product als beste in zijn soort.
 
Aegon zegt overigens niet te lijden onder het Afab-advies. „Het is jammer dat ze er kennelijk zo over denken”, reageert de woordvoerder.
       Afab-topman Maasbert Schouten noemt zijn e-mail „slechts een advies” aan zelfstandige kantoren. De e-mail is gericht aan adviseurs van Uveco, een volle dochter, met zestig kantoren die polissen aan particulieren verkopen.
       Door enkele adviseurs werd woedend gereageerd. „Dit toont glashard aan dat van onafhankelijk advies aan klanten totaal geen sprake is”, aldus een van hen. „Het gaat Afab en Uveco er puur om zoveel mogelijk beloning binnen te slepen. Wat er met de klant en de polis gebeurt, interesseert ze daarna weinig. De klant weet van niets, die denkt het beste product te krijgen.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.