Koersplan kost Aegon 35 miljoen
Van onze verslaggever Merijn Rengers
 
AMSTERDAM - Aegon anticipeert op een kostbare reeks geschillen met Nederlandse klanten. De verzekeraar maakte woensdag, tegelijk met de publicatie van de kwartaalcijfers, bekend dat het 35 miljoen euro extra reserveert voor de afhandeling van geschillen over beleggingsproducten zoals Koersplan.
 
Aegon heeft in Nederland problemen met een aantal financiŽle producten, die het concern de afgelopen jaren op grote schaal heeft verkocht. Het betreft vooral beleggingsproducten als het Koersplan, het Sprintplan en het Vliegwiel.
 
Steeds meer klanten vechten deze contracten met Aegon bij de rechter aan. Zij menen dat de verzekeraar hen niet goed heeft voorgelicht over de risicoís en te verwachten opbrengsten van deze producten.
 
Wim Duisenberg, oud-president van de Europese Centrale Bank, riep Aegon onlangs op tot een minnelijke regeling met boze klanten te komen, naar voorbeeld van het aanbod dat de Belgische bank Dexia aan zijn Nederlandse klanten deed. Duisenberg bemiddelde tussen de klanten en Dexia.
 
Mede als gevolg van de reservering daalde het operationele resultaat van de Nederlandse tak van de verzekeraar met 31 procent tot 29miljoen euro. Desondanks boekte Aegon over het eerste kwartaal een nettowinst van 666miljoen euro, 5procent meer dan de behaalde 633miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De winst was hoger dan analisten verwacht hadden.
 
De winststijging is vooral te danken aan hogere winsten op beleggingen, van 292 miljoen euro tegen 190 miljoen euro een jaar geleden. In het resultaat is ook een boekwinst van 192 miljoen euro op de verkoop van de Spaanse verzekeringsactiviteiten verwerkt. In het eerste kwartaal vorig jaar was er ook sprake van zoín bijzondere bate. Toen ging het om een bedrag van 193 miljoen euro.
 
Het operationele resultaat van Aegon, dat ongeveer tweederde van zijn winst in de Verenigde Staten behaalt, daalde in het eerste kwartaal met 14 procent tot 437miljoen euro.
 
Volgens Aegon is dit operationeale resultaat een betere indicator van hoe het de verzekeraar vergaat dan de winstcijfers. Die zijn door de nieuwe boekhoudregels te springerig.
 
© de Volkskrant