Aegon zet € 35 miljoen extra opzij voor Koersplan-affaire
 
Van een onzer verslaggevers
 
De Telegraaf 12 mei 2005

DEN HAAG, donderdag
       Vooruitlopend op de afloop van het Koersplan-schikkingsoverleg, heeft verzekeringsconcern Aegon in het eerste kwartaal van 2005 een voorziening genomen van € 35 miljoen. Een schikkingsvoorstel is er echter nog niet, zo stelde financieel topman Jos Streppel gisteren, „maar ik ben een voorzichtig manager”. Streppel stelde bovendien dat de verzekeraar al eerder geld opzij heeft gelegd wegens de affaire, hoeveel wilde hij echter niet zeggen.
        Streppel zei de hoogte van de voorziening te hebben afgestemd op „de verwachte uitkomst” van de gesprekken die Aegon met gedupeerde beleggers voert. De beleggers verwijten Aegon onder meer misleiding, omdat de verzekeraar in folders waarmee Koersplan ooit aan de man is gebracht, te hoge rendementen zou hebben voorgespiegeld.
       Dat Aegon nu een voorziening neemt, duidt erop dat een schikkingsvoorstel nabij is. Dit werd gisteren beaamd door Jan-Wolter Wabeke, ombudsman verzekeringen, die voor enkele honderden beleggers in het geschil bemiddelt. Aegon zou bezig zijn de laatste puntjes op de i te zetten van een schikkingsvoorstel.
       De hoogte van de voorziening is overigens vele malen kleiner dan de schikkingsbedragen die in de markt circuleren. Een woordvoerder van ’Koersplan de weg kwijt’, een stichting waarin zo’n 6500 ontevreden klanten zich hebben verenigd, stelde in een reactie niet onder de indruk te zijn. Het bedrag zou een fractie zijn van wat nodig is. „Als die E 35 miljoen bedoeld is als tegemoetkoming voor onze leden, dan komen we in de buurt. Maar Aegon heeft 450.000 van deze producten verkocht.”
       De voorziening zorgt er wel voor dat de Nederlandse tak van Aegon in het eerste kwartaal van 2005 een forse winstdaling laat zien. Het operationele resultaat vóór belasting daalde met 31% tot € 29 miljoen. Aegon als geheel haalde een resultaat van € 437 miljoen, een daling van 14% ten opzichte van de € 510 miljoen in het eerste kwartaal van 2004. Vooral de nieuwe IFRSregels speelden Aegon parten.
       Streppel: „IFRS maakt de resultaten volatieler en het eerste kwartaal geeft dat al aan.” Zonder de overstap naar IFRS zou het operationele resultaat € 15 miljoen hoger zijn uitgevallen, het resultaat in het eerste kwartaal van 2004 zou daarentegen € 140 miljoen lager zijn, aldus de financiële topman. Ergo, zonder IFRS zou het resultaat zijn gestegen.
       De nieuwe boekhoudregels beïnvloedden vooral het resultaat in de VS, waar Aegon ongeveer tweederde van zijn winst vandaan haalt. „Daar hebben we te maken met een swing van € 140 à € 150 miljoen”, aldus Streppel.
       
Helemaal onder de streep ’profiteert’ de verzekeraar echter weer van IFRS, doordat voortaan niet alleen de gerealiseerde winsten op vastgoed en aandelen meetellen, maar ook die op obligaties. Dat heeft ervoor gezorgd dat deze post met € 102 miljoen is gestegen naar € 292 miljoen. „De stijging is te danken aan obligaties, goed voor 90% van onze beleggingen”, aldus Streppel. Aegon komt dankzij de forse beleggingswinst op een nettowinst van € 666 miljoen, een toename van 5%. De nettowinst lag daarmee boven de gemiddelde verwachtingen van analisten. In het resultaat is overigens ook een boekwinst van € 192 miljoen op de verkoop van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten verwerkt.
       Aegon heeft vooral in de productgroep fixed annuities (een deposito met daaraan gekoppeld een levensverzekering) een veer moeten laten. Het resultaat daalde daar met 50% naar € 52 miljoen. De markt voor deze producten in de VS krimpt en er is sprake van „felle concurrentie”, zo verklaarde Streppel. Bovendien zou de daling voor een groot deel toe te schrijven zijn aan, wederom, de nieuwe IFRS-regels. Aegon zet echter ook minder van deze fixedproducten weg, omdat deze verzekeraar alleen nog winstgevende producten verkoopt. En deze focus op winstgevendheid loont, zo stelt Streppel: „Ondanks de lagere productie is de waarde van de verkopen toch toegenomen. De marge op deze producten is gestegen.”
       Aegon ziet de waarde van de verkochte polissen, de toekomstige rendementen die daaruit zullen voortvloeien (de embedded value) als een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van het bedrijf.
       En daar was goed nieuws te melden. Aegon begroot de waarde van de in 2004 verkochte polissen op € 489 miljoen, 48% meer dan in 2003. In totaal berekende de verzekeraar de waarde van alle polissen ultimo 2004 op € 17,6 miljard, een toename van 12%.
 
© 1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V