Beleggers claimen schade bij geldverstrekker SNS Bank
 
door een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM (DFT) - SNS Bank heeft een voorziening getroffen van enkele miljoenen euro’s in verband met schadeclaims van beleggers in beleggingsfondsen en aandelenleaseproducten. 
 
Opmerkelijk is dat deze producten – waarvan het rendement tegenviel – niet afkomstig waren van SNS, maar dat de bank alleen geld heeft geleend aan de ontevreden beleggers. Niettemin ’vorderden sommige klanten een schadevergoeding van SNS Bank’.
 
Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag van bankverzekeraar SNS Reaal, het moederbedrijf van SNS Bank. De bank stelt daarin leningen te hebben verstrekt aan een aantal klanten van een financiële tussenpersoon, die zijn klanten zou hebben geadviseerd een deel van dat geld te investeren in (onder meer) beleggingsfondsen en effectenleaseproducten. Toen de opbrengsten door het verslechterde beursklimaat tegenvielen, hebben klanten rechtszaken aangespannen tegen de intermediair en de aanbieder van de gewraakte financiële producten. Maar sommige klanten richten hun pijlen dus ook op geldverstrekker SNS Bank.
 
Omdat de zaak volgens een woordvoerster ’niet materieel’ is, heeft het beursgenoteerde SNS Reaal deze zaak niet eerder naar buiten gebracht middels een persbericht. Het gaat volgens de bank om ’een paar miljoen euro’. Hij spreekt verder van een ’vreemde constructie’. „Omdat SNS Bank als verstrekker van de lening in feite aan de zijlijn staat.” Op verdere details, zoals de naam van de tussenpersoon, gaat de woordvoerster niet in. „Wij geven geen commentaar op lopende zaken.”
 
Berucht
 
Hoewel de meeste claims volgens SNS Reaal inmiddels zijn geschikt, is het blijkens het jaarverslag ’niet zeker dat ook de resterende claims geschikt kunnen worden’ en ’zouden er mogelijk meer claims kunnen komen’. SNS Bank is tot dusver niet vaak genoemd in verband met de inmiddels beruchte aandelenleaseproducten, waarbij klanten met geleend geld beleggen. In alle ophef sinds de eerste berichten over de vaak desastreuze gevolgen van deze producten ging het meestal over Dexia Bank en in mindere mate partijen als Aegon, Fortis en Levob.
 
Bonus
 
Uit het jaarverslag van SNS Reaal blijkt verder dat bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen er vorig jaar flink op vooruit is gegaan. In totaal verdiende Van Keulen in 2007 ruim €1,85 miljoen tegen €1,26 miljoen een jaar eerder. De forse stijging (48%) wordt verklaard door de invoering van een langetermijnbonus in ’voorwaardelijk toegekende aandelen’, onder meer bedoeld om bestuursleden ’voor een langere periode aan SNS Reaal te binden’.
 
Die bonus bedroeg in totaal €704.000, maar heeft voor een deel nog betrekking op 2006, aldus een woordvoerster van de beursgenoteerde bankverzekeraar. De overige drie bestuurders gingen er daardoor ook stevig op vooruit ten opzichte van 2006.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.