NEDERLANDSCHE BANK DOET DRINGEND BEROEP OP PARTIJEN VOOR 'FAIRE OPLOSSING'
 
Duisenberg zoekt lease-uitweg
 
Van een onzer verslaggevers
 
De Telegraaf 12 februari 2005
AMSTERDAM, zaterdag
       Oud-president van De Nederlandsche Bank Wim Duisenberg heeft de ondankbare taak op zich genomen om verkopers van aandelenleaseproducten en gedupeerde beleggers tot elkaar te brengen. Ondankbaar, omdat partijen zich inmiddels diep hebben ingegraven en een soortgelijke bemiddelingspoging van ex-ombudsman Marten Oosting vorig jaar roemloos strandde. Een meevaller voor Duisenberg is de extra Ä 425 miljoen die hoofdrolspelers Dexia en Aegon hebben toegezegd voor schadeloosstelling van de getroffenen. Daarmee komt het totale bedrag voor schadevergoedingen op bijna een miljard euro.
 
        Wim Duisenberg zoekt de luwte op om een oplossing te vinden in de ruzie rond aandelenlease. Over de weg die hij zal bewandelen, wordt weinig tot niets losgelaten. Zelf wil hij vooraf geen tekst en uitleg geven. Ook een einddatum waarop er een schikking moet liggen, is niet bekendgemaakt.
       Deze tactiek is hoogstwaarschijnlijk ingegeven door de ervaringen bij de vorige bemiddelingspoging. In het najaar van 2003 schoof het ministerie van FinanciŽn de voormalige ombudsman Oosting naar voren. Dat gebeurde met de nodige tekst en uitleg. Vooraf gaf Oosting een toelichting op zijn plannen en ook tussentijds kwam er een toelichting op de gang van zaken. De bemiddelingspoging, die uiteindelijk mislukte, was zelfs gebonden aan een einddatum. Oosting en diens opdrachtgever minister Zalm zetten vervolgens veel kwaad bloed door vertrouwelijke informatie uit gesprekken met leaseaanbieders in de openbaarheid te brengen.
       De nieuwe bemiddelaar Duisenberg is gevraagd door De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens goed ingelichte bronnen heeft Nout Wellink, de huidige bankpresident, persoonlijk bij zijn voorganger aangedrongen op diens bemoeienis. Dexia noemt hem "een objectieve partij die de argumenten en belangen van de verschillende groepen kent en begrijpt." Een ingewijde zegt te weten dat Duisenberg toezeggingen zijn gedaan over de kans op slagen van zijn bemiddeling. "Anders had hij nooit zijn nek uitgestoken."
       De centrale bank heeft inmiddels een beroep gedaan op alle partijen om tot een 'faire oplossing' te komen. Minister Zalm van FinanciŽn kondigde na de vorige mislukte poging al aan dat hij achter de schermen verder zou werken aan een oplossing. Ook zou er door zijn ministerie druk zijn uitgeoefend om partijen weer aan tafel te krijgen. Aanbieders, waaronder financieel bestuurder van Aegon, Jos Streppel, ontkenden dit gisteren echter met klem.
       Een DNB-woordvoerder wil weinig loslaten over de taken van Duisenberg. Ook niet of hij bij zijn werkzaamheden ondersteund zal worden door DNB. Hij moet in elk geval Dexia en de klanten tot elkaar brengen, zodat de vele rechtszaken niet het complete rechtelijke systeem in Nederland op zijn kop zetten. Ook is het voortslepende conflict niet goed voor de betrokken bedrijven, waaronder naast de bank Dexia ook verzekeraar Aegon.
       Een woordvoerder van Dexia spreekt de verwachting uit "dat we het ditmaal redelijk snel eens zullen worden. Er is een belangrijk obstakel weggenomen: het geschil met Aegon." De bank voerde de afgelopen jaren een gevecht met de verzekeraar. Aegon verkocht in 2000 zijn dochter Labouchere (waartoe het merk Legio Lease behoorde), die aandelenlease aan de man bracht, voor Ä 900 miljoen aan Dexia. Kort na de overname ontstond het conflict met beleggers, die door dalende beurskoersen een schuld overhielden aan hun investering. Aegon heeft nu voor Ä 218 miljoen een schikking getroffen met Dexia. Het bedrag is iets lager dan de garantie die Aegon Dexia bood in het verkoopcontract van Labouchere, voor eventuele 'gebreken' die na de overdracht aan het licht konden komen. "We erkennen hiermee geen schuld maar voorkomen een jarenlang juridisch geschil met een voortdurende kans op reputatieschade. Bovendien maken we zo de weg vrij voor het bereiken van oplossingen van Dexia-klanten die in financiele moeilijkheden zijn geraakt", verklaart een zegsman. Dexia had in de bemiddelingspoging van Oosting namelijk laten weten niet aan een oplossing te willen meewerken zolang Aegon weigerde daaraan mee te betalen.

  
Verzekeraar Aegon neemt het schikkingsbedrag als buitengewone last. De voorziening drukt op de winst van 2004, die nu naar verwachting meer dan Ä 1,6 miljard zal bedragen.
       Ook leaseklanten zijn verheugd over de nieuwe bemiddelingspoging. Dit meldt stichting Leaseverlies, de belangrijkste vertegenwoordiger van gedupeerden met honderdduizend ontevreden beleggers, gesteund door onder meer Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters.
       Toch waarschuwen zij voor al te hooggespannen verwachtingen. "Het gaat om een buitengewoon ingewikkeld proces. Wij zullen ons in het belang van alle gedupeerden zo constructief mogelijk opstellen. Het verdient een maximale kans. Maar het zal zeker geen eenvoudige zaak zijn. Dat mag blijken uit het feit dat er al een eerdere bemiddelingspoging geweest is", aldus een woordvoerder.
 
Copyright De Telegraaf