DEXIA SCHENDT VERDRAG MENSENRECHTEN

De Rechtbank Amsterdam heeft in een procedure van één van onze cliënten vastgesteld dat Dexia het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM) heeft overtreden, omdat de bank een rechtszaak heeft stilgelegd. Dexia maakt gebruik van een nieuwe wet, de WCAM. Indirect fluit de rechter ook de regering terug, die deze nieuwe wet heeft gemaakt. Kern van de zaak is dat iedere burger recht heeft op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Minister Donner heeft in de tweede kamer gezegd dat Dexia van deze wet gebruik kan maken. Dexia doet dat massaal, waardoor duizenden rechtszaken stil zijn komen te liggen. Op die manier wint Dexia tijd en hoopt zij de "Regeling-Duisenberg" op te leggen als schikking in de aandelenlease-affaire. De rechtbank heeft Dexia verplicht om binnen vier weken een antwoord in te dienen zonder uitstel, om verdere vertraging te voorkomen. Het vonnis is gepubliceerd in het juridische vakblad JOR (Jurisprudentie Ondernemingsrecht, JOR 2006/183).

mr. Hupkes