Afkoop Delta Lloyd zet norm voor verzekeraars
 
EERSTE ’SCHAAP’ OVER DAM IN WOEKERAFFAIRE
 
Van onze verslaggevers
 
AMSTERDAM – De eerste schikking in de woekerpolisaffaire krijgt ongetwijfeld navolging, maar op welke manier is nog de vraag. Nu Delta Lloyd gedupeerde polishouders gaat compenseren hebben de andere verzekeraars geen enkel excuus meer om niet ook over de brug te komen. „Als één verzekeraar het kan regelen, kan de rest het ook”, reageerde minister Bos (Financiën) gisteren. Hij wees erop dat in totaal zo’n 4,1 miljoen huishoudens een woekerpolis hebben, terwijl er nu een oplossing is voor circa 5 %. „Zolang er geen oplossing komt voor de andere 95 %, bezoedelt dat de reputatie van verzekeraars”, meent de bewindsman.
        Na maanden van onderhandelingen tussen de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim (WPC) en Delta Lloyd, trekt de verzekeraar €300 miljoen uit om misleide beleggers te compenseren voor veel hoger uitgevallen kosten dan vooraf was meegedeeld. De schikking heeft betrekking op twee derde van de 445.000 polissen van Delta Lloyd en haar labels Ohra, Erasmus en Nationaal Spaarfonds.
       Gemiddeld krijgen de gedupeerden elk €1000.
       De verzekeraar had al een bedrag van €110 miljoen gereserveerd voor beleggers die een verzekering hadden met een gegarandeerd minimumrendement. Klanten krijgen na afloop van de polis het verschil terug tussen de werkelijke kosten en de maximaal toegestane kosten volgens de overeenkomst. Eventuele beleggingsverliezen blijven voor rekening van de consumenten zelf.
       De schikking is voordeliger dan de aanbeveling die eerder dit jaar door de Ombudsman Financiële Dienstverlening werd gedaan.
       Volgens WPC is met de schikking een besparing bereikt van €1 miljard. Als groot pluspunt noemt WPC dat de polishouders zelf mogen beslissen of ze akkoord gaan, er is geen algemeenverbindendverklaring zoals bij de aandelenleaseaffaire. „Als je een goede regeling treft, moet je die de consumenten niet door de strot duwen”, stelt voorzitter Jeroen Wendelgelst.
       Het akkoord wordt breed gedragen: de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Consumentenbond en Jan Wolter Wabeke, Ombudsman Financiële Dienstverlening, zeggen achter de schikking te staan.
 
De laatste pleitte voor een fiscaalvriendelijke behandeling van de uitkering, maar dat zit er niet in. „De Staat is geen contractpartij en gaat dus niet compenseren. Ook niet fiscaal”, stelt een zegsman van Bos. Ook CDA en SP zijn niet te porren voor dit voorstel.
       Het Verbond van Verzekeraars wil niet inhoudelijk ingaan op de schikking, maar noemt het een „belangrijke stap” en verwacht dat het Delta Lloyd-akkoord als referentie zal dienen. Ook Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, voorziet dat andere verzekeraars het voorstel zullen overnemen, maar rekent op discussie: „Deze schikking is gebaseerd op 2,45% kosten per jaar, is dat redelijk?”
       Jan Maarten Slagter, directeur van de VEB, noemt de compensatieregeling goed nieuws voor wie een woekerpolis bezit van een andere verzekeraar. „De toon is gezet. Hopelijk is dit het begin van een branchebrede compensatie.”
       Een aantal verzekeraars, waaronder Nationale Nederlanden, Aegon en Fortis, is al in overleg met consumentenorganisaties. Van eerstgenoemde wordt op korte termijn een schikking verwacht. Fortis verwacht echter „niet dat de partijen binnenkort nader tot elkaar zullen komen.”
       Volgens de Consumentenbond moet nog blijken of de schikking voor individuele consumenten voldoende is en raadt daarom aan om het concrete bod van Delta Lloyd af te wachten. „Mocht het niet voldoende zijn, dan kan alsnog de gang naar de rechter worden gemaakt.”
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.