Zalm wil ook naar BKR met studieschuld
Van onze verslaggeefster
 
DEN HAAG -  Minister Zalm (VVD) van Financiën wil dat burgers die hun belasting- of studieschuld niet op tijd afbetalen, worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het wordt daardoor voor wanbetalers moeilijker nieuwe kredieten op te nemen.

Zalm nam woensdag een intentieverklaring in ontvangst waarin woningcorporaties en energiebedrijven aankondigen klanten met huurschulden of achterstanden in betaling van de energienota, te laten registreren bij het BKR. Het idee is een initiatief van het Leger des Heils, de kredietverstrekker DSB en de Tilburgse wethouder Gon Mevis van Sociale Zaken. Zij hopen burgers op deze manier te behoeden voor te hoge schulden. Voor kredietverstrekkers is er ook een eigenbelang: zij denken zo minder vaak met oninbare leningen te blijven zitten. De woningcorporaties en de energiebedrijven hopen op minder onbetaalde rekeningen.
 
Zalm toonde zich ingenomen met de stap naar meer schuldenregistratie, en zei dat mensen met schulden aan overheidsinstanties wat hem betreft ook moeten worden geregistreerd. Hij benadrukte dat het middel niet zwaarder moet zijn dan de kwaal. ‘Het moet proportioneel blijven. Mensen met een studieschuld behoren over het algemeen niet tot degenen met de meest problematische schulden’, stelt Zalm.
 
De enige hobbel die nog moet worden genomen, is een eventuele botsing met de huidige privacywetgeving. Zalm onderzoekt of het streven naar meer schuldenregistratie met de wet botst. Zo ja, dan is Zalm voornemens de wet aan te passen. Veel tegenspraak uit de Tweede Kamer verwacht hij daar niet bij.
 
© de Volkskrant