Weer claims bij Dexia, Aegon
 
Beursklacht en Payback vertrouwen bemiddeling niet
 
VASCO VAN DER BOON
 
ZEIST - Het bedrijf Beursklacht start met de vereniging van leasegedupeerden Payback nieuwe collectieve claimprocedures tegen Dexia enAegon. Dit melden Gerard Burggraeve van Beursklacht en Hans Aartsen van Payback tegenover deze krant. Zij hebben weinig vertrouwen in de bemiddeling van oud-ECB-president Duisenberg in de aandelenlease-affaire. Burggraeve was risicomanager van een onderdeel van Aegons, en later Dexia 's, leaseproducent Bank Labouchere.
 
Beursklacht en Payback verwachten minstens 5000 klagers te organiseren om de legitimiteit van het zogeheten Dexia -aanbod aan te vechten. Ongeveer de helft van de 200.000 door Dexia aangeschreven leaseklanten zou zijn ingegaan op de gedeeltelijke tegemoetkoming die Dexia in 2002 aanbood. Zij moesten dan wel van verdere rechtsuitoefening afzien.
 
Burggraeve en Aartsen stellen dat de wijze waarop Dexia klanten afstand liet doen van hun rechten in strijd is met Europese regels tegen oneerlijke bedingen. Bovendien is volgens hen het Dexia -aanbod ongeldig, omdat onderliggende contracten nietig zijn volgens de Wet op het consumentenkrediet (WCK), en wanneer de partner van een leaseklant niet heeft getekend. Beursklacht en Payback willen mensen die op het Dexia -aanbod zijn ingegaan ook mobiliseren, omdat zij buiten de Duisenberg-bemiddeling lijken te vallen.
 
Het WCK-punt brengen Beursklacht en Payback ook naar voren in een nieuwe collectieve schadeclaim richting Aegon. Zij verwachten hier duizenden klanten van Vliegwiel-leaseproducten te organiseren. Onlangs stelde de Arnhemse rechter dat Vliegwiel-producten van Aegon een vorm van huurkoop zijn. Dan hadden beide partners moeten tekenen.
 
Aegon stelt dat 'nimmer' door een rechter is uitgesproken dat de WCK van toepassing is op haar leaseproducten. Aanroepen van de WCK is een 'gelegenheidsargument' meent Aegon. Van Aegons leaseklanten met een mogelijk probleem zou 95% ingaan op een aflossings- of beŽindigingsvoorstel.
 
Dexia vindt het aangekondigde collectief aanvechten van het Dexia -bod 'een gotspe'. 'Alle Dexia -klanten wisten ten tijde van ons bod van problemen met aandelenlease. Ons bod ging vergezeld van zeer uitgebreide documentatie. Wij maken ons daarom niet veel zorgen om de nieuwe procedure.'
 
Volgens Dexia zijn rechters verdeeld over de vraag of de Wet op het consumentenkrediet van toepassing is op aandelenlease. 'Hier wordt waarschijnlijk een uitspraak van het Europese Hof van Justitie nodig.' Dexia benadrukt 'wel belang te hechten aan bemiddeling door de heer Duisenberg'.
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad