NATIONALE-NEDERLANDEN ALS
EERSTE AANGEKLAAGD
 
door Theo Besteman
 
AMSTERDAM, zaterdag
Nationale-Nederlanden is als eerste aangeklaagd voor zijn beleggingsverze-keringen.
Het concern zou duizenden kopers van een Flexibel Verzekerd Beleggen-polis informatie hebben achtergehouden over de risico's en moet die klanten schadeloos stellen.
Dat eisen de Vereniging Consument & Geldzaken en de stichting Woekerpolis Claim in de eerste zaak namens meer dan dertigduizend deelnemers.
Die eis geldt ook voor al gestopte en afgekochte polissen. BeŽindiging van de polis moet alsnog zonder boete kunnen.
Nationale-Nederlanden hoort specifiek het verschil te vergoeden tussen het verlies op deze polis en opbrengsten die consumenten op een gewone spaarrekening zouden hebben gekregen.
 
De zaak tegen 's lands grootste verzekeraar geldt als testcase; polissen van andere verzekeraars worden nog onderzocht.
Nationale-Nederlanden krijgt twee weken de tijd om te overleggen over een collectieve vergoeding.
Klanten hebben tientallen procenten op hun premies verloren, aldus hun advocaat Jeroen Wendelgelst.
Nationale-Nederlanden wil niet reageren. "We bespreken eerst alle details van de aanklacht", aldus de voorlichter.
 
© 1996-2006 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden

De Vereniging Consument & Geldzaken en de stichting Woekerpolis Claim hebben hierover een persbericht naar buiten gebracht welke hier is te lezen.