Beleggers ontevreden
 
Dexia wil uitstel van rechtszaken
 
Het Algemeen Dagblad  9 december 2005
 
WILFRED JONKHOUT
 
ROTTERDAM
 
Dexia Bank Nederland heeft bij rechtbanken uitstel gevraagd in de lopende rechtszaken van aandelenleasebeleggers tegen het bedrijf. Dexia beroept zich daarbij op de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.
 
Dexia heeft een verzoek bij het gerechtshof in Amsterdam ingediend om de Duisenberg-schikking algemeen verbindend te verklaren voor de door haar gedupeerde aandelenlease klanten. In afwachting van de uitspraak van het hof wil Dexia dat de lopende rechtszaken
worden opgeschort.
 
De Duisenberg-schikking komt voor de meeste benadeelde beleggers neer op kwijtschelding van tweederde van de restschuld.
 
Veel beleggers in de aandelenlease, met name die met grotere restschulden, zijn erg ontevreden over dit schikkingsvoorstel. Zij hebben daarom hun claims bij de rechtbanken neergelegd.
Volgens Steven Gelder, woordvoerder van Dexia, is om opschorting van de lopende claimzaken gevraagd om te voorkomen dat eventuele uitspraken van kantonrechters de behandeling van de aanvraag bij het Amsterdams gerechtshof be´nvloeden.
Zo'n 1400 gedupeerde klanten van de bank claimen via diverse rechtbanken een
(deel van) hun geleden schade terug. De schade varieerde van enkele duizenden tot
honderdduizenden euro's.
 
Het hof in Amsterdam buigt zich 18 december over het verzoek van Dexia.De definitieve
uitspraak laat vermoedelijk nog maanden op zich wachten. Volgens M. Boer, woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak, zullen de negentien rechtbanken komende week beslissen
of de rechtszaken gedurende die periode ook worden opgeschort.
 
Honderdduizenden Nederlanders leden na 2001 veel verlies op aandelenleasecontructies. Banken en verzekeraars verstrekten beleggers kredieten om aandelenpakketten te kopen. Het
ging mis toen de overheid een eind maakte aan de aftrekbaarheid van de rente en de koersen op de beurs begonnen te kelderen.
 
Copyright  Algemeen Dagblad