Hoge Raad koerst af op vernietigend oordeel
 
Megaclaims dreigen voor Aegon
 
door Richard van de Crommert
DEN HAAG, zaterdag
Aegon kan zijn borst natmaken. De deur staat wagenwijd open voor nieuwe claims in de woekerpolisaffaire, die het bedrijf honderden miljoenen zouden kosten. In een advies aan de Hoge Raad oordeelde de advocaat-generaal gisteren dat het verzekeringsbedrijf fout zat bij het verstrekken van woekerpolissen.
 
Wederom lijkt de rechterlijke macht vast te stellen dat er wel degelijk sprake is geweest van misleiding bij de verkoop van de verzekeringspolissen. Dat is een gevoelige tik voor de verzekeraar. De Hoge Raad neemt doorgaans adviezen van de advocaat-generaal over. De kans is nu groot dat het bedrijf megaclaims tegemoet kan zien.
 
De rechtszaak gaat specifiek over de Koersplan-polissen, een product dat de verzekeraar tussen 1987 en 1998 heeft verkocht. In totaal heeft Aegon 700.000 zogeheten Koersplan-polissen verkocht. In deze zaak zijn 35.000 polissen aangemeld. Als daaraan een uitkering moet worden gedaan, dan kost dat de verzekeraar €30 tot €35 miljoen. De overige 665.000 polishouders kunnen na de uitspraak van de Hoge Raad alsnog hun gelijk halen. Als iedereen dat doet, loopt de kostenpost voor Aegon op tot in de honderden miljoenen euro's.
 
Terugbetalen
 
Twee jaar geleden is Aegon door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot het terugbetalen van 85% van de overlijdensrisicopremie in het product aan klanten die zijn aangesloten bij het collectief.
 
Maar de verzekeraar wilde zich niet neerleggen bij de uitspraken van de rechters en ging bij de Hoge Raad in beroep. De Hoge Raad kijkt echter alleen of het recht goed wordt toegepast. De feiten worden beoordeeld door de rechtbanken.
 
Vier jaar geleden kwam ook de rechtbank in Utrecht al tot dezelfde conclusie en sprak in de uitspraak over misleiding. De beleggingsverzekeringen waren complex en veel te duur. Aegon beloofde gouden bergen, maar verzweeg de kosten van de overlijdenspremie die deel uitmaakte van de polis. Daardoor gingen duizenden Nederlanders het schip in.
 
Verjaring
 
Het enige puntje waar Aegon nog hoop uit kan putten is dat van verjaring. Weliswaar hebben de rechtbank en het gerechtshof afgewezen dat er sprake zou zijn van verjaring, maar de advocaat-generaal adviseert dat dat nog een keer beoordeeld moet worden.
 
Aegon zelf is de woekerpolisaffaire meer dan zat. Een half jaar geleden liet directeur Jan Driessen zich ontvallen dat wat hem betreft 'de tijd meer dan rijp is voor een vette streep' onder de affaire. Gisteren reageerde hij niet op het advies. „Hoe graag ik ook zou willen reageren”¯, zei hij. „Maar de zaak ligt onder de rechter en dit is een advies. We moeten echt wachten op de uitspraak.”¯
 
 © 1996-2013 TMG Online Media B.V., Amsterdam.