Verzekeraars tegen inventarisatie polisprobleem
 
Het Verbond van Verzekeraars roept de leden niet op mee te werken aan een branchebreed onderzoek door voormalig assurantiehoogleraar Alfred Oosenbrug naar omvang en oorzaken van de problemen met beleggingspolissen, dat minister Zalm van FinanciŽn juist wel graag wil. 'Nee', antwoordde Verbond-directeur Richard Weurding gisteren in de wandelgangen van de Tweede Kamer op de vraag of het Verbond meewerkt met Oosenbrug.
 
'Heel eerlijk gezegd, vinden wij dat onderzoek van Oosenbrug een beetje dubbelop', motiveert Weurding de weigering door het Verbond. De verzekeraars vinden dat volstaan moet worden met het inschakelen van het nieuwe Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). 'Dat doet al aan factfinding', zegt Weurding.
 
De afwijzing door het Verbond van het onderzoek door Oosenbrug kwam direct na afloop van het kamerdebat met Zalm over de zogenaamde woekerpolisaffaire. Daarin had de demissionaire VVD-bewindsman juist de Kamer ervan weten te overtuigen dat het onderzoek door Oosenbrug een adequaat en beter alternatief is dan een onafhankelijk onderzoek geÔnitieerd door de minister, zoals een vrijwel unanieme Kamer in eerste instantie van Zalm eiste. De bewindsman trotseerde daarmee oproepen van CDA, PvdA, SP, VVD en GroenLinks om opdracht te geven tot een onafhankelijk feitenonderzoek naar de beleggingspolissen.
 
Deze ruime kamermeerderheid vindt dat de geheime steekproef van de Autoriteit FinanciŽle Markten en het advies van de door verzekeraars ingestelde commissie-De Ruiter onvoldoende zicht geven op oorzaak en omvang van de problemen met beleggingspolissen.
 
Zalm wil niet verder gaan dan 'het beschikbaar stellen van personele ondersteuning en middelen' vanuit het departement aan Oosenbrug ten behoeve van diens onderzoek. Daarmee wist Zalm aan het eind van het debat bijna alle fracties, met uitzondering van GroenLinks en SP, af te brengen van hun wens voor onafhankelijke studie.
 
Oosenbrug is aan het werk gezet door de stichting Verliespolis van de Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters. Volgens de woordvoerder van Verliespolis creŽert de weigering van het Verbond om mee te werken met Oosenbrug 'een nieuw politiek feit' en blijkt daaruit 'dat de Kamer zich door Zalm met een kluitje in het riet heeft laten sturen'.
 
Het Verbond roept de leden wel op zich te binden aan geschillenbeslechting per poliscategorie door het Kifid. 'Maar de verzekeraars beslissen dat ieder afzonderlijk', zegt Weurding.
 
VASCO VAN DER BOON
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad