Polisrel kost verzekeraars miljard
 
Van een onzer verslaggevers
 
De Telegraaf 9 januari 2007
 
AMSTERDAM - De schade die verzekeraars kunnen oplopen vanwege het rumoer over woekerpolissen bedraagt minimaal Ä1 miljard. Die schatting maken analisten van Rabo Securities, de researchafdeling van de Rabobank.
        Zij baseren zich op schattingen van marktkenners. Eureko, SNS Reaal, Aegon, Fortis, ING en ABN Amro zouden de meeste schade oplopen. Die heeft overigens "een beperkte impact" op hun financiŽle positie, denkt Rabo Securities. De analisten voorzien dat het voor polishouders "moeilijk" wordt om collectief schade te claimen, omdat elk product en elke klant door verzekeraars als een apart geval wordt gepresenteerd.
       Rabo Securities verwacht wel dat het nieuws over de 'woekerpolissen' de verkoop van nieuwe producten belemmert.
       In december stelde de onderzoekscommissie-De Ruiter dat verzekeraars en tussenpersonen tekortschieten bij het verstrekken van informatie over beleggingspolissen. Sindsdien nemen claims toe.
 
       Uit een arrest van de Hoge Raad van vrijdag blijkt dat veel claims eerder verjaren dan polishouders denken, waarschuwt advocaat Jeroen Wendelgelst namens de stichting Woekerpolis Claim. Met een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar kan het merendeel van de claims het komend halfjaar vervallen, stelt hij.
 
© 1996-2006 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.