Wellink: met het toezicht is niets mis
 
De Telegraaf 9 januari 2006
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM - De financiŽle sector in Nederland is 'zeer gezond' en het toezicht erop is 'goed'. Dit vindt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), een van de toezichthouders op financiŽle instellingen in Nederland.
        Wellink reageerde gisteren in het tv-programma Buitenhof op het faillissement van Van der Hoop Bankiers en boetes die ABN Amro kreeg in de Verenigde Staten. "Je hebt dijken, maar dat betekent niet dat er af en toe water over die dijken komt", gebruikte Wellink als beeldspraak.
       Het faillissement van Van der Hoop noemde de centralebankpresident voor de rekeninghouders van de bank 'vervelend', maar in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het management van Van der Hoop (directie en commissarissen).
       "We leven in een economische orde waar het bestuur van een instelling zelf verantwoordelijk is. Wij houden toezicht op liquiditeit en solvabiliteit en hoewel Van der Hoop het gedurende een reeks van jaren niet makkelijk had, voldeed het tot eind vorig jaar aan alle eisen."
       Wellink wees erop dat "er heel lang niets is omgevallen" in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de VS, waar tussen 1984 en 1991 zo'n 2700 financiŽle instellingen 'op de fles' zouden zijn gegaan. "In voorbeeldlanden als Noorwegen, Zweden, Finland, Spanje, Frankrijk, Duitsland en AustraliŽ heeft men ook enorme problemen gekend."
       Bij ABN Amro zijn dingen misgegaan, zei Wellink, maar de bank heeft "hard ingegrepen en lessen voor zichzelf getrokken". Een vertrek van bestuursvoorzitter Rijkman Groenink - in een poging het eventueel beschaamde vertrouwen te herstellen - zou volgens Wellink weliswaar "een signaal zijn geweest, maar niet het goede". Het inleveren van een deel van de bonussen, maar vooral de ingrijpende maatregelen om 'schoon schip' te maken, zouden het vertrouwen in voldoende mate herstellen.

Wellink pleitte traditiegetrouw voor het verder reduceren van de staatsschuld. De huidige financiŽle meevaller van Ä 3 miljard zou in de staatskas moeten worden gestort, te meer daar van een meevaller eigenlijk geen sprake zou zijn. "De tegenvaller is minder groot", zo noemde Wellink het.
 
© 1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam.