Rechter schort schadeclaims tegen Dexia op!
Tijdens toets Duisenberg-schikking.
 
Vasco van der Boon
AMSTERDAM – Nederlandse rechters schorten de behandeling van de schadeclaims van aandelenleasbeleggers tegen Dexia Bank Nederland op. De website rechtspraak.nl zal dit ‘over enkele dagen’ bekend maken.
 
Dit melden woordvoeders van het gerechtshof in Amsterdam. Woordvoerders van onder meer de Raad voor de Rechtspraak en van de rechtbanken in onder meer Breda, Dordrecht,Leeuwarden en Roermond melden desgevraagd dat aanstaande maandag in een overleg van de sectorvoorzitters kanton van de 19 rechtbanken definitief de knoop wordt door gehakt over landelijke afstemming van rechters om vooralsnog geen schadeclaims meer tegen Dexia te behandelen.
Onder meer de rechtbanken in Amsterdam en Utrecht schorten vooruitlopend op het overleg maandag alle claims tegen Dexia op.
Volgens de woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak kan daaruit’gerust ‘worden geconcludeerd ‘dat dit de landelijke lijn is.’
De bevriezing van de behandeling van schadeclaims tegen Dexia houdt verband met het op 18 november bij het gerechtshof in Amsterdam ingediende verzoek van Dexia en onder meer de stichting leaseverlies om de zogeheten Duisenberg-schikking algemeen verbindend te verklaren voor aandelenleaseklanten van Dexia. Die schikking komt neer op kwijtschelding van twee derde van de eventuele restschuld van Dexia-klanten.
De nieuwe wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) maakt zo,n algemeenverbindendverklaring mogelijk.
De WCAM bevat de mogelijkheid dat tijdens de behandeling van het verzoek tot algemeenverbindendverklaring andere schadeclaims worden opgeschort.
Woordvoerder Steven Gelder meldt dat Dexia bij alle 1400 lopende leaseprocedures de rechter om opschorting vraagt. Een rondgang langs de rechtbanken toont dat zij dit verzoek honoreren. Rechters willen de toets door het Amsterdamse Hof van het algemeen verbindend verklaren van de schikking niet met nieuwe jurisprudentie voor de voeten lopen.
Het duurt zeker enkele maanden voor het Amsterdamse hof uitspraak doet over het algemeen verbindend verklaren van de Duisenberg-schikking. Op 18 januari is hierover een eerste regiezitting van het hof.
Volgens de rechtbank in Dordrecht worden claims van Dexia richting klanten niet bevroren. Dit punt bespreken de rechters maandag. Leasezaken waarin geen schade wordt geclaimd maar bijvoorbeeld nietigheid van het contract, gaan in Dordrecht nu door.
Onder meer advocaat Myrte Jogneelen en lease-activist Piet Koremans hekelen de opschorting.
 
Copyright (C) Het Financieele Dagblad