Na Scheringa wil Lakeman nu kop Wellink laten rollen
 
Van een onzer verslaggevers
 
       DEN HAAG – Het moet de ’alles of niets’-strijd worden van Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), luis in de pels van falende bestuurders en toezichthouders. Sinds hij enkele maanden terug voorzitter werd van de Stichting Hypotheekleed, is hij een kruistocht begonnen tegen DSB Bank, waarbij nu ook het hoofd van Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank, moet rollen.
        Volgens Lakeman is DNB medeverantwoordelijk. „Sinds een jaar of vijf zijn DNB en de Pensioen- en Verzekeringskamer samengevoegd. Het toezicht is in één hand gekomen, dus DNB kon weten dat DSB Bank koopsompolissen verkocht waar 80% provisie werd ingehouden. Uit de contracten blijkt ook dat in geval van levensverzekeringen bij hypotheken de dekking vervalt als de hoofdsom wordt afgelost, dus als de klant naar een andere bank stapt. Dat is volgens ons juridisch bewijs dat er sprake is van koppelverkoop”, aldus Lakeman, die DSB daarom voor de rechter sleept.
       Ook het feit dat leden van de raad van bestuur van DSB, Hans van Goor, Robin Linschoten, en uiteindelijk grote baas Dick Scheringa openlijk excuses hebben aangeboden, ziet Lakeman als een belangrijk juridisch feit. Mensen werden er door makelaars ingepraat of kwamen af op de lage rente. „Die lage rente op kredieten werd echter snel hoger en hij kon zo laag zijn omdat banken vaak automatisch de schuld kwijtschelden bij overlijden. Daarom hanteren ze vaak een 0,2% hogere rente. Scheringa gaf die korting wel, maar smeerde mensen vervolgens een extra overlijdensverzekering aan waardoor de totale kosten toch hoger uitkwamen”, aldus Lakeman. Hij vindt dat er hier sprake is van immoreel handelen, wat de laatste jaren is gebeurd onder het toeziend oog van De Nederlandsche Bank. „Daarom wil ik nu een uitspraak van de rechter dat DNB medeverantwoordelijk is, dus blaam treft en aansprakelijk kan worden gesteld.” Dat hele traject kan wel een jaar duren. Pas als de eerste strijd voor de rechter is gewonnen komt fase twee, het indienen van de individuele claims. Dat kost nog eens één tot twee jaar. En dan moet bij een faillissement de curator ook nog eens de verzamelclaim van Lakeman, die op €1 miljard is gesteld, honoreren, een lange weg vol met zware hindernissen.
       „Wij willen alle benadeelden van DSB schadeloosstellen en gaan daarom niet over één nacht ijs. Wij pretenderen geen snelle oplossing, maar willen wel gerechtigheid voor alle gedupeerden met hypotheken en kredieten en dat zijn er ongeveer 30.000.” De stichting Hypotheekleed heeft 1500 donateurs, het concurrerende Steunfonds Probleemhypotheken behandelt 2000 ’gevallen’.
       Het Steunfonds van Jelle Hendrickx is in onderhandeling met DSB over een raamovereenkomst, waarmee alle gedupeerden kunnen worden geholpen. Hendrickx denkt niet in een miljard, maar wil vooral de lasten van de gedupeerden op de korte termijn verlagen. Hij vindt het onverstandig van ’concurrent’ Lakeman om aan te sturen op een faillissement en wil niet alle schuld bij DSB leggen. Het Steunfonds hoopt vandaag een akkoord te bereiken, of anders morgen. Dat zal vermoedelijk een regeling worden waarbij betalingen over langere tijd worden uitgesmeerd zodat de maandlasten voor gedupeerden dalen. DSB houdt dan zijn vorderingen.
       Volgens Lakeman heeft Hendrickx pas echt resultaat als DSB over de brug komt en schadevergoeding betaalt. Dat laatste is zijn hoogste doel. Lakeman is uit op de juridische uitspraak dat DSB onrechtmatig heeft gehandeld, waarna iedereen die zich benadeeld voelt een claim kan indienen. Daarbij maakt het volgens Lakeman niet uit of DSB nog bestaat of failliet is.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden