Dexia wijst verzoek tot sprongcassatie af
 
Stichting Eegalease en de Consumentenbond voorzien nog een lange strijd: Dexia wijst verzoek tot sprongcassatie af
 
SE/CB - Stichting Eegalease en de Consumentenbond hebben Dexia verzocht aan sprongcassatie mee te werken. Sprongcassatie houdt in dat het hoger beroep kan worden overgeslagen en dat de zaak direct aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd. Hiermee kan de juridische procedure fors versneld worden. Dexia heeft echter laten weten hier om procestechnische redenen niet aan mee te willen werken.
 
In 2002 werd de zaak door Stichting Eegalease en de Consumentenbond, gesteund door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), tegen Dexia aangespannen. Het gaat daarbij om de vraag of aandelenlease huurkoop is, oftewel een vorm van koop op afbetaling. Na twee keer uitstel, sprak de Amsterdamse rechtbank zich hier eind deze zomer voor het eerst over uit. De rechter oordeelde in het voordeel van Eegalease, met als gevolg dat de aandelenlease overeenkomst vernietigd kan worden indien deze in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap niet door beide partners is ondertekend.
 
Dexia kondigde kort na de nederlaag eind augustus aan in hoger beroep te zullen gaan. Omdat het zeer aannemelijk is dat de zaak uiteindelijk tot aan de Hoge Raad wordt uitgevochten, stelde Eegalease een sprongcassatie voor die nu door Dexia van de hand is gewezen. ’Wij zijn zeer teleurgesteld dat Dexia niet bereid is de lange juridische weg te verkorten. Onder meer hierdoor zullen de kosten van het juridische proces verder oplopen,’ aldus een woordvoerder namens de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB.
 
Momenteel bereiden de Stichting Eegalease en de Consumentenbond een brief voor waarin zij hun achterban weer zullen informeren over de laatste ontwikkelingen en waarin zij hen om een aanvullende bijdrage zullen vragen.
 
Bij de Stichting Eegalease zijn ruim 18.000 mensen aangesloten.
 
08-10-04 NLJD.nl