Dexia bank moet binnen 14 dagen schuld klant bij Bureau Kredietregistratie laten doorhalen     
 
Van een onzer redacteuren Het Juridisch Dagblad    
 
maandag, 8 september 2008 
 
Uitspraak van 3 september 2008 over Dexia-zaak c.q. effectenlease en het 'ken-uw-klant-beginsel' (know your customer), alsook over billijkheidscorrectie en de BKR-registratie. 
 
Samengevat/essentie: kantonrechter in conventie veroordeelt Dexia om aan eisende partij [meerdere bedragen] te betalen; veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van eisende partij gevallen;veroordeelt Dexia om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Kredietregistratie te Tiel te berichten dat eisende partij geen verplichtingen heeft uit de in deze procedure betrokken lease-overeenkomsten, met uitzondering van lease-overeenkomst 23; verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; De kantonrechter in reconventie wijst de vorderingen af; veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van eisende partij gevallen, tot op heden begroot op nihil.
 
LJN: BE9922, Rechtbank Amsterdam, 907235 DX EXPL 07-1517

Het Juridisch Dagblad

Lees uitspraak