'Hè hè, eindelijk wordt nu Dirk Scheringa ook zelf aangepakt'
 
DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD'
 
SPANBROEK - De curatoren van DSB Beheer starten binnen een halfjaar een aansprakelijkheidsprocedure tegen Dirk Scheringa. „Geweldig! Dit is precies wat we hoopten", zegt een vertegenwoordiger van de DSB gedupeerden.
De voormalige DSB-topman wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de ondergang van zijn bedrijf en moet dus opdraaien voor de gemaakte schulden. Er is beslag gelegd op zijn woonboerderij in Spanbroek(verkoopwaarde ongeveer twee miljoen euro), zijn vakantieboerderij in het Drentse Norg (bijna zeven ton) en op een bedrag van zes ton dat Scheringa op een spaarrekening bij de failliete bank had staan.
Meer beslagen zijn er niet: blijkbaar hebben de curatoren geen andere grote bezittingen ontdekt. Het bedrag van twintig miljoen dat bij de beslaglegging wordt genoemd, is wat dat betreft verwarrend.
 
Afwikkeling
 
„Het is niet zo dat men hoopt dit bedrag van twintig miljoen euro volledig op Scheringa te kunnen verhalen. Het is het bedrag dat DSB Beheer nodig heeft voor de afwikkeling van het faillissement", legt een medewerkster van de curatoren uit.
Er was toestemming van de rechter nodig voor het zogenoemde conservatoir beslag.
Eerder wezen de curatoren Scheringa aan als hoofdveroorzaker van de ondergang van DSB. Hij onttrok voortdurend geld aan de bank, dat hij via DSB Beheer in dure hobby's als AZ en het Scheringa museum stopte. De curatoren van DSB Beheer hebben een half jaar tijd om hun aansprakelijkheidsstelling zo hard mogelijk te maken.
Piet Koremans van de Stichting Platform Aandelenlease, die opkomt voor mensen die dure leningen en hypotheken kregen aangesmeerd door DSB, is tevreden. „Hè hè, eindelijk wordt Scheringa zelf aangepakt, zeggen veel gedupeerden tegen me. Er zit diepe frustratie bij veel mensen."
Zelf hadden de gedupeerden zo'n procedure, die jaren kan duren, nooit kunnen betalen,verzekert Koremans. „Scheringa zal zich zeker verzetten. Misschien gaat hij door tot aan de Hoge Raad. Maar de curatoren kunnen zo'n dure procedure wel betalen, uit de DSB-boedel." Advocaat Geert Jan Knoops zegt namens Scheringa bezig te zijn met een reactie op de beslaglegging.
 
© 2012 Noordhollands Dagblad