Rechtszaken aandelenlease duren jaren
 
Team kan 1500 zaken per jaar aan
COR DE HORDE
 

AMSTERDAM - De juridische procedures rond de aandelenlease slepen nog vele jaren voort. Een speciaal team van de rechtbank in Amsterdam, die de meeste zaken gaat behandelen, heeft een capaciteit van 1500 zaken per jaar.
 
Met 25.000 mensen die naar de rechter stappen in de zaak LegioLease, zoals vorige week bekend is geworden, kan het een lange geschiedenis worden, erkent voorzitter Wim van den Reek van het Team Effectenlease van de rechtbank. 'Er zijn ook nog andere zaken bij deze rechtbank, bij de verschillende sectoren. Die moeten ook gewoon doorgaan. Er zijn grenzen aan wat wij aankunnen.'
 
De rechtbank sluit niet uit dat het team, dat nu zes rechters heeft, versterking krijgt. De Raad voor de Rechtspraak beslist daarover. 'Maar dan nog zul je niet zo snel op 10.000 zaken per jaar komen', denkt een woordvoerder.
 
Van den Reek hoopt dat voorbeeldvonnissen van april dit jaar de zaken versnellen. Daarin heeft de rechtbank mensen ingedeeld in categorieën: mensen met een hoge opleiding en beleggerservaring krijgen meer geld dan lager opgeleiden die nooit effecten hebben gehad. 'Het oogmerk was om handvatten te bieden, zodat partijen hun zaken zelf onderling kunnen schikken', zegt Van den Reek.
 
De processen hebben jarenlang grotendeels stilgelegen door de discussie rond de zogeheten Duisenbergregeling. Die houdt in dat aandelenleasers twee derde van hun restschuld terugkrijgen van Dexia . Dat is de rechtsopvolger van Bank Labouchère, aanbieder van LegioLease. Tot vorige week konden beleggers die Duisenberg te mager vinden, aangeven door te willen procederen. Bijna 25.000 mensen hebben van die opt-out gebruik gemaakt.
 
Nu de opt-out-periode is afgelopen, is de rechtbank weer volop zaken aan het behandelen. De meerderheid van de geschorste zaken is inmiddels geschikt. Van een massale schikking wil Dexia echter niet weten.
 
Het kabinet heeft drie jaar geleden aan de Tweede Kamer geschreven dat de Raad voor de Rechtspraak kan ingrijpen als het tot een zee van individuele procedures komt. De raad kan op verzoek van de rechtbanken beslissen tot bundeling van zaken en de zaken binnen een categorie gebundeld afdoen. Ook kunnen er testcases versneld worden uitgevoerd, die een voorbeeld zijn voor de rest.
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad