Dexia verliest bij Leeuwarder rechter
 
Leeuwarder Courant 7 december 2004
 
LEEUWARDEN Een inwoner van Harlingen heeft een overwinninkje behaald op Dexia in de kwestie rond aandelenlease. Hij hoeft de eindafrekening van ruim 2000 niet te betalen. De Leeuwarder kantonrechter Titus Hoogslag beeft de overeenkomst nietig verklaard omdat de bank had verzuimd de echtgenote van de Harlinger een handtekening te vragen.
"We gaan nu de mogelijkheid bekijken om in een civiele procedure de eerder betaalde rentetermijnen terug te vorderen" , zegt juridisch adviseur Hans Wouda. Het gaat om een som van 9059. Het geld voor de winstverdubbelaar' is na vijf jaar verdampt en leverde bovendien de gewraakte navordering van Dexia op.
De bank heeft een reeks gerechtelijke procedures lopen. Tienduizenden Nederlanders voelen zich gedupeerd omdat voorgespiegelde winsten in verliezen verkeerden. Een van de juridische wapens is het beroep op de wet waarin huurkoop is geregeld. Die schrijft voor dat echtgenoten moeten meetekenen, anders is de overeenkomst nietig.
Na een periode van tegenstrijdige vonnissen in den lande. beginnen afspraken binnen Justitie vruchten af te werken, stelt Wouda vast. Voor het eerst heeft ook de Leeuwarder kantonrechter nu vastgesteld dat er bij aandelenlease sprake is van huurkoop. Eerdere vonnissen in Leeuwarden waren in het voordeel van Dexia.
Overigens krijgt de Harlinger niet op alle punten gelijk. Het argument dat hij bij het afsluiten van de overeenkomst niet heeft geweten dat hij in feite een geldlening aanging, wijst de rechter van de hand. Op basis van de informatie die hij kreeg, was voldoende duidelijk dat er sprake was van een lening "met alle risico's van dien", vindt de rechter.
 
Copyright Leeuwarder Courant