DE FINANCIËLE CONSUMENT

Klagen over Koersplan

 

De Telegraaf 7 november 2004

 

Kapé Breukelaar, financieel planner

 

Recent las ik uw stuk inzake de Koersplan verzekeringen van Spaarbeleg. Ook ik heb in 1995 zo’n polis gesloten en ben teleurgesteld in de waarde. Indertijd heb ik mijn beslissing gebaseerd op de folders van Spaarbeleg die een hoog verwacht eindkapitaal voorspiegelden. Graag zou ik willen weten wat de volgende stappen zijn en hoe ik het beste een klacht kan indienen.       
       

        Wilt u een klacht indienen over een verzekeringsproduct, dan zult u die klacht eerst moeten voorleggen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij. Wijst die de klacht af, dan kunt u vervolgens terecht bij de Ombudsman Verzekeringen. Die heeft tot dusverre echter nog weinig kunnen doen voor deelnemers aan Koersplan.
       Een eventuele volgende stap kan een gang naar de rechter zijn, maar dan moet u wel rekening houden met advocatenkosten en een langdurige procedure. Zelfs al stelt de rechter u in het gelijk, dan nog zijn er beroepsmogelijkheden voor Spaarbeleg. U moet zich realiseren dat het dus jaren kan duren voordat u een definitieve uitspraak heeft.
       In alle gevallen moet u een goed onderbouwde klacht indienen. Het eerste dat u daarvoor moet doen, is alle relevante stukken verzamelen, zoals de polis en de polisvoorwaarden, de correspondentie die u van Spaarbeleg heeft ontvangen, de brochures en eventuele advertenties. Zo heeft Spaarbeleg in veel gevallen een begeleidende brief bij de verzekeringsovereenkomst gestuurd.
       In die brief staat letterlijk te lezen dat de voorbeelden van eindkapitalen zijn berekend na aftrek van alle kosten. Achteraf blijkt dat de kosten nog in mindering moesten worden gebracht op de inleg. Ook in veel van de brochures blijkt dat de voorbeeldeindkapitalen werden gegeven zonder rekening te houden met kosten. In veel brochures staat letterlijk dat 10% netto bij Spaarbeleg ook echt 10% netto is voor u als deelnemer.

U dacht dus dat u bij een beleggingsrendement van 10% ook daadwerkelijk 10% in handen zou krijgen. Dat blijkt achteraf dus helemaal niet zo te zijn. Het gevolg van dit creatieve rekenen is dat Spaarbeleg indertijd in vergelijking met concurrenten uitkwam op veel hogere eindkapitalen. Zet daarom in uw klacht dat u zich ernstig misleid voelt en op grond van dwaling de overeenkomst met terugwerkende kracht wilt laten ontbinden. Deze is immers op grond van foutieve informatie tot stand gekomen. U moet in de brief tevens opnemen dat u restitutie eist van de betaalde premies, vermeerderd met de wettelijke rente.
       Op voorhand geef ik u mee dat de kans klein is dat de klacht wordt toegewezen. Met die afwijzing kunt u echter wel een stap verder, naar de Ombudsman Verzekeringen. Die stap moet u dan ook nemen.
       

Schrijf naar breukelaar@telegraaf.nl of De Financiële Consument, Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Formuleer kort en bondig.

Copyright De Telegraaf