'Wij meenden dat we aan het sparen waren'
 
RUMOERIGE ZITTING SPRINTPLAN-KLANTEN
 
De Telegraaf 7 oktober 2005
 
Van een onzer verslaggevers
 
UTRECHT - Ruim drie maanden na het accepteren van het schikkingsvoorstel van wijlen Wim Duisenberg draait de juridische machine rondom aandelenlease nog altijd op volle toeren. Gisteren kruiste in Utrecht de Vereniging Consument & Geldzaken de degens niet met Dexia, maar met Aegon over het omstreden Sprintplan-product van Aegon-dochter Spaarbeleg. De vereniging wil de contracten van zijn circa 16.000 leden ongedaan laten maken.
 
        Aan het eind van hun nogal technische pleidooien kiezen beide advocates voor een menselijke noot. Namens Aegon schuift Brechje van der Velden (Allen & Overy) haar helpdeskcollega Pascal naar voren. Wat was het geval? Omdat tijdens het voorbereiden van deze zaak haar computer was gecrasht, raakte zij aan de praat met Pascal.
       Op haar uitleg over de Sprintplan-zaak, vertelde deze it-wizard dat hij 'ook zo'n contract had getekend'. Het had hem helaas niks opgeleverd. Jammer, vond Pascal, 'maar hij had gegokt en verloren'.
       De liefst 74, overwegend oudere, aanwezigen bij de zogeheten pleitzitting in Utrecht zien dat toch anders, zo blijkt uit het onophoudelijke afkeurende gemompel en uit het slotwoord van hn raadsvrouw, Tess Hoekx. Een gedupeerde had haar in de korte pauze tussen de twee pleidooien door laten weten dat 'als hij had willen gokken, hij zich wel in het casino had gemeld'.
       Het tekent de diepe kloof tussen de twee kampen: Aegon houdt bij hoog en bij laag vol dat de mensen wisten waaraan ze begonnen toen zij hun Sprintplan-contract(en) tekenden - volgens Vereniging Consument & Geldzaken bezit 20 tot 30% van de klanten meer dan n contract - en dat de risico's van het product goed te overzien zijn. De 'beleggers' hebben daarentegen zonder uitzondering het gevoel te zijn bedrogen, door Aegon en door de tussenpersonen die hen het product hebben 'aangesmeerd'. Zij zien zichzelf helemaal niet als belegger, laat staan als gokker. "Wij dachten dat we aan het sparen waren!" klinkt het meerdere keren uit de zaal, al dan niet met verwijzing naar de naam 'Spaarbeleg'.
 
 
Het Aegon-kamp heeft er weinig begrip voor. "Dat kun je met droge ogen niet volhouden", stelt Van der Velden onomwonden. Volgens haar is het aantal klachten over Sprintplan relatief klein. Zker vergeleken met de stortvloed aan klachten over de aandelenleaseproducten van Dexia Bank, die de gewraakte activiteiten overigens (met de overname van bank Labouchere) kocht van Aegon. De advocate hamert op de grote verschillen tussen deze inmiddels beruchte producten en Sprintplan, waar het risico voor de beleggers zich immers beperkt tot de maandelijkse rentebetalingen van - volgens Aegon - gemiddeld 85 per maand. Van de gevreesde restschuld kan geen sprake zijn.
       "Er zal heus wel eens een contract verkocht zijn aan mensen aan wie deze achteraf beter niet verkocht had kunnen worden", erkent Van der Velden. "Maar voor hen zoekt Aegon graag een oplossing."
       Er is de financile reus in Den Haag veel aan gelegen om duidelijk te maken dat er geen sprake is geweest van een collectieve schending van de zorgplicht, zoals de rechtbank in Utrecht eind vorig jaar bepaalde in een andere zaak van 1500 ontevreden Sprintplanklanten. Dit vonnis betekent volgens de raadsvrouw in feite dat "alle beleggers met een druk op de knop hun geld terug kunnen krijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"
       De uitspraak in deze zaak volgt op 23 november. Er loopt overigens ng een procedure tegen Aegons Spaarbeleg, van Stichting Spirit namens ruim 450 beleggers.
 
1996-2005 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.