Schikking aandelenlease geen oplossing

Reformatorisch Dagblad 7 juli 2005

De onlangs geaccepteerde schikking voor beleggers in aandelenlease in de Dexia-kwestie biedt veelal geen oplossing, reageert Piet Koremans op een artikel van Charles Huijskens van 25 juni in deze krant.

Wellicht drinken de bedenkers van de schikking champagne, maar aandelenleasegedupeerden blijven strijden voor hun recht. De stichting Platform Aandelen Lease (PAL) zet zich belangeloos in voor allen wie onrecht is gedaan. De meeste gedupeerden winnen individuele rechtszaken. De laatste acht maanden heeft Dexia vrijwel iedere rechtszaak verloren.
Ook de laatste uitspraak op 15 juni door de rechtbank in Alkmaar laat niets heel van hun verweer. Mensen krijgen hun betaalde geld tot de laatste cent terug. Deze uitspraak staat niet op zichzelf en ook andere aanbieders bijten in het stof. Fortis verloor deze week eveneens een rechtszaak. PAL blijft daarom iedere gedupeerde steunen.

Gezichtsverlies
Waarom toch ja tegen het schikkingsvoorstel van Dexia? De Nederlandsche Bank, minister Zalm, Duisenberg en Dexia voerden een eenzijdige campagne om gedupeerden over te halen. Leden van Leaseverlies en Eegalease krijgen van Dexia zelfs hun contributie terug.

Veel gedupeerden zijn ook verbaasd over het ja-advies van beide stichtingen, de Consumentenbond en de VEB. Volgens hen dreigden jarenlange procedures en torenhoge kosten als mensen verder procedeerden, terwijl Dexia slechts bij uitzondering in hoger beroep gaat.

Andere belangen gaven de doorslag om akkoord te gaan met dit magere schikkingsvoorstel. Leaseverlies streed een verloren strijd met zijn collectieve rechtszaak tegen Dexia. De stichting was al eerder in het ongelijk gesteld en stond er ook in hoger beroep slecht voor. Een negatieve uitspraak betekende een immens gezichtsverlies. Temeer omdat in individuele rechtszaken steeds meer gedupeerden in het gelijk worden gesteld.

Daarnaast deed Hooft Graafland, voorzitter van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, in een interview enkele uitspraken die slecht vielen. Hij noemde Dexia een brave bank waar hij eigenlijk medelijden mee had. Daarmee ging hij voorbij aan de grote financiŽle, geestelijke, sociale en maatschappelijke problemen van zijn leden, waarbij ook nog eens een onterechte BKR-registratie als een molensteen om de nek hangt.

Veel gedupeerden voelden zich al opgelicht en misleid door de banken en nu ook door deze stichtingen.

Het gaat hier niet alleen om gedupeerden. Steeds luider klinkt de roep om onderzoek door het openbaar ministerie naar eventueel strafbare feiten gepleegd door Aegon en Dexia. Deze banken beschikten niet over de vereiste vergunning om deze producten te verkopen. Daarnaast kan niet bewezen worden dat de aandelen zijn gekocht op de Amsterdamse beurs, zoals in de contracten staat.

Fraudeschandaal
Hierdoor dreigt er een groot fraudeschandaal, en het lijkt erop dat minister Zalm dit wil voorkomen. Meerdere keren zei hij in de Tweede Kamer dat zoín vergunning niet nodig is, maar hij wordt regelmatig gecorrigeerd door de rechtbanken, die anders vonnissen.

Voor Leaseverlies en Eegalease is de strijd gestreden, maar PAL gaat door. Alle gedupeerden van alle soorten aandelenleaseconstructies worden geholpen en er wordt niet gerust voordat hun recht is gedaan.
.
De auteur is initiatiefnemer van Platform Aandelen Lease (PAL), een organisatie die voor de gedupeerde beleggers via Dexia en andere grote banken opkomt.

Copyright (C) Reformatorisch Dagblad