Ombudsman maant trage verzekeraars
 
Algemeen Dagblad zaterdag 7 juni 2008
 
Door GEERT DEKKER
 
DEN HAAG - De Ombudsman Financiële Dienstverlening eist van verzekeraars informatie over ‘woekerpolissen’ op die volgens oude afspraken al maanden geleden binnen had kunnen zijn.
 
In een boze brief aan de verzekeraars schrijft Ombudsman Jan Wolter Wabeke dat hij binnen vier weken wil horen welke beleggingsverzekeringen in aanmerking komen voor compensatie.
 
In maart deed de Ombudsman een aanbeveling en daar schaarden zich toen vrijwel alle verzekeraars achter. De aanbeveling houdt in dat verzekeraars een vergoeding gaan uitkeren aan alle klanten die een polis hebben waarop meer dan 3,5 procent kosten zijn ingehouden. Volgens de verzekeraars komt dat neer op een compensatie van in totaal ongeveer 2 miljard euro.
 
Op de site van de Ombudsman (www.kifid.nl) staat een lijst met alle beleggingsverzekeringen die mogelijk in aanmerking komen voor het predikaat woekerpolis. Volgens Wabekes aanbeveling moet bij elk type kunnen worden vermeld of de verzekeraar werkt aan een compensatieregeling. ,,In een tweede fase moet dan worden bepaald hoe hoog de compensatie is en de derde stap is het uitvoeren van de regeling met elke individuele polishouder,’’ aldus Wabeke, in een toelichting.
 
Na het uitspreken van steun voor de aanbeveling in maart hebben verzekeraars echter niets meer laten horen en geen gegevens geleverd voor de lijst op de website. Wabeke wil nu binnen vier weken de gevraagde informatie ontvangen. ,,Die schatting van 2 miljard is gebaseerd op het doorrekenen van hun portefeuille, dus men weet om welke producten het gaat. Ik vind het tijd dat ik daarvan op de hoogte wordt gesteld.’’
 
Het Verbond van Verzekeraars kon nog geen reactie geven. Volgens de woordvoerder van Aegon is het aan ‘de grote complexiteit van de problematiek’ te wijten dat de informatie nog niet is geleverd. Nationale-Nederlanden, een van de verzekeraars die nu in een rechtszaak is verwikkeld kon gisteren geen inhoudelijk commentaar geven.
 
Copyright (C) Algemeen Dagblad