Dexia is toch aansprakelijk voor Spaar Select
 
Etten Leur Bode 7 maart 2007
 
West-Brabant: In een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam op 14 Februari jl. wordt Dexia in beginsel aansprakelijk gesteld voor de gedragingen van het in 2005 failliet verklaarde Spaar Select. Voor een grote groep van aandelenlease gedupeerden in West Brabant kan deze uitspraak van groot belang zijn.
 
Spaar Select was voor Dexia in West Brabant een belangrijke cliŽntenwerver voor haar aandelenlease producten. Vele aandelenlease gedupeerden hebben via bemiddeling van Spaar Select een aandelenlease overeenkomst met Dexia afgesloten, met alle nadelige gevolgen van dien. Spaar Select adviseerde daarbij doorgaans de overwaarde in de woning op te nemen en dit bedrag aan Dexia te verstrekken. Het bedrag ging verloren en er resteerde zelfs een extra schuld. De wijze van bemiddeling en de mededelingen van Spaar Select worden door veel gedupeerden als misleidend ervaren. Spaar Select presenteerde aandelenlease namelijk in veel gevallen ten onrechte als een vorm van sparen. Een grote groep gedupeerden zijn op basis van deze, achteraf gezien onjuiste, mededelingen met Dexia in zee gegaan.
 
Dexia nam geen verantwoordelijkheid voor de daden van Spaar Select. Zij schoof ieder verantwoordelijkheid af op Spaar Select. Gedupeerden dienden zich volgens Dexia voor de handelingen van Spaar Select tot Spaar Select te wenden. Spaar Select gaf echter niet thuis. Zij ging zelfs in Mei 2005 failliet. Daarmee leken de mededelingen van Spaar Select onbestraft en zonder juridische gevolgen te blijven.De kantonrechter heeft daar in zijn uitspraak verandering in gebracht. De kantonrechter is van oordeel dat - wanneer een effecteninstelling zoals Dexia bij de totstandkoming van een overeenkomsten gebruik maakt van een tussenpersoon - de gevolgen van de gedragingen van deze tussenpersoon (waaronder de tekortkomingen) voor rekening van de effecteninstelling komen. Deze uitspraak is gedaan in een gerechtelijke procedure tussen een individuele gedupeerde uit West Brabant en Dexia. Deze gedupeerde wordt bijgestaan door advocaat mr. Harold Simonis van Houben Advocaten uit Breda. Mr.Simonis staat een grote groep aandelenlease gedupeerden bij.
 
Copyright Etten Leur Bode

De gehele uitspraak is hier te lezen