Woekerpolis daagt Rabobank
 
Spaargeld in OpMaat Hypotheek zou ten onrechte zijn "gegarandeerd"
 
Algemeen Dagblad 6 november 2007
 
Door MAARTEN VAN WIJK
 
DEN HAAG - De Stichting Woekerpolis Claim dient bij de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening een klacht in tegen de Rabobank over de OpMaat Hypotheek.
 
De OpMaat Hypotheek is half spaar-, half beleggingshypotheek. Het spaargeld bleek aangetast te worden als de beleggingen tegenvielen. Volgens Woekerpolis Claim heeft Rabobank ten onrechte het idee gewekt dat het spaargeld helemaal gegarandeerd was.
 
De Rabobank noemt de waarschuwing van Woekerpolis Claim 'bangmakerij'. ,,Die stichting wil zieltjes winnen. Klanten kunnen bij Rabobank zelf prima terecht voor een regeling voor verbetering van hun polis. Daar hebben ze Woekerpolis Claim niet voor nodig.''
 
De Rabobank voert gesprekken met klanten om hun polissen aan te passen, zodanig dat ze meer eindkapitaal opleveren. Woekerpolis waarschuwt hiervoor omdat klanten hun rechten zouden kunnen verspelen. "Rabobank praat niet over schadevergoedingen voor al geleden schade, maar alleen over de toekomst. Dat is prima. Maar als je praat over de toekomst, moet je uitkijken dat je geen rechten uit het verleden verspeelt,'' zegt advocaat Jeroen Wendelgelst van de stichting. Hij heeft door de Rabo naar klanten verstuurde gespreksverslagen ingezien, waarin staat dat een klant de kosten en risico's van de OpMaat Hypotheek kent en accepteert. ,,Heeft zo'n zin nou betrekking op wat je van de risico's weet op het moment van het gesprek? Of op wat je wist, toen je de polis voor het eerst afsloot? Bij de laatste uitleg ondermijn je je eigen positie, als je nog eens een klacht wilt indienen over de schade die je in het verleden hebt geleden.''
 
Wendelgelst wil de Rabobank niet van bedrog beschuldigen. ,,Maar bij sommige klanten kan zo'n zinnetje over bekendheid met de risico's er bijvoorbeeld zonder bijbedoelingen in staan.''
 
Copyright (C) Algemeen Dagblad