AANDELENLEASEBELEGGERS KRIJGEN WEL
DEGELIJK MEER GELD ALS ZIJ PROCEDEREN
 
 LEASEPROCES
 
OPEN BRIEF AAN DE STICHTING LEASEVERLIES
 
Stichting Leaseverlies
Mr J.H. Lemstra
Postbus 11756
2502 AT's-Gravenhage
 
Amsterdam,
5 oktober 2005
 
Geachte heer Lemstra,
 
In het Financieele Dagblad van 29 september jl. beschuldigt u onder andere Leaseproces ervan dat zij Dexia gedupeerden misleidt door hen niet te wijzen op het risico dat zij een procedure ook kunnen verliezen en mogelijk in de proceskosten veroordeeld worden. Deze zware beschuldiging heeft tot veel onrust bij onze cliŽnten geleid en tot grote verontwaardiging bij onze 70 medewerkers die zich op integere wijze voor de belangen van aandelenlease-gedupeerden inzetten. Bovendien is deze beschuldiging volstrekt ongegrond.
 
In de eerste plaats komt het slechts sporadisch voor dat gedupeerde beleggers hun zaak volledig verliezen. Volgens onze gegevens is dat tot nu toe in minder dan vijfprocent van de zaken het geval geweest, en dan gaat het veelal om beleggers die geen of helemaal geen deskundige rechtsbijstand hadden.
 
In de tweede plaats wijzen wij onze cliŽnten er wel degelijk op dat het risico van verliezen, hoe gering ook, bestaat
Dat staat duidelijk op onze website en wordt verder schriftelijk en mondeling aan iedere cliŽnt meegedeeld.
 
In de derde plaats bundelen wij doorgaans de zaken van 50 cliŽnten in ťťn procedure, zodat bij onverhoopt verlies de kosten per persoon gering zullen zijn. Hetzelfde geldt als de zaak gewonnen wordt en Dexia in hoger beroep zou gaan.
 
Overigens hebben wij er geen enkel belang bij om procedures te beginnen als wij er niet vrijwel zeker van zijn dat die gewonnen worden, omdat wij werken op basis van no cure no pay.

Tegenover het geringe procesrisico staat een goede kans op een aanzienlijk hogere opbrengst dan bij de Duisenberg-regeling. In de zaken die wij hebben aangenomen is het te verwachten voordeel voor de beleggers, na aftrek van onze kosten, gemiddeld Ä 9.717. In veel gevallen kan dit bedrag oplopen tot1ienduizenden euro's of meer.
Overigens komt het ook voor dat wij onze cliŽnten adviseren om juist wel voor de Duisenberg-regeling te kiezen, doch die regeling is eigenlijk alleen maar interessant voor beleggers met een grote restschuld en een relatief geringe inleg of als het om kleinere bedragen gaat.
 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat u eenzijdig de Duisenberg-regeling propageert en de beleggers niet adviseert om hun dossier eerst door een advocaat of door Leaseproces te laten onderzoeken. Op die manier kunnen zij immers een eerlijke afweging maken om wel of niet te schikken. Bij Leaseproces kost dat onderzoek slechts Ä 125 en als ons advies negatief is betalen zij niets.
 
Ik heb geprobeerd u telefonisch te bereiken om een en ander in een gesprek recht te zetten, maar u gaf helaas niet thuis. Hopelijk geeft u in het vervolg een genuanceerder beeld in de media. Vooral in het belang van de gedupeerde aandelenleasebeleggers.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr G. van Dijk
 
Leaseproces B.V. -Kabelweg 37 -1014 BA Amsterdam -Tel. 020-5811025 -Fax 020-5811011
www.leaseproces.nl -Amsterdam -Rotterdam -Zwolle -Eindhoven
 
 
Bron: Het Financieele Dagblad  6 oktober 2005