Nog veel geduld nodig met woekerpolis
 
Algemeen Dagblad vrijdag 6 juni 2008
 
Hoe lang gaat het nog duren voor de miljoenen Nederlanders met een woekerpolis iets van hun geld terug zien?
 
Er heerst chaos in woekerpolisland. Het onderzoek naar de woekerpolissen dat minister Bos van Financien heeft ingesteld, lijkt er voorlopig niet te komen. Onderzoekers en ministerie vechten elkaar de tent uit over wiens schuld dat is. De onderhandelingen tussen de verzekeraars en consumentenorganisaties zitten muurvast.
 
Hoe lang gaat het nog duren voor er een oplossing is voor de miljoenen Nederlanders met een beleggingsverzekering met onduidelijke en waarschijnlijk te hoge kosten?
 
Vooruitgang komt van rechtzaken
 
Het voornaamste front waarop de komende tijd vooruitgang valt te verwachten is de rechtbank. Stichtingen als Verliespolis en Woekerpolis Claim hebben procedures aangespannen over polissen van Aegon, Rabobank, Amev (Fortis), Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd. Zij doen dit namens alle bij hen aangesloten gedupeerden.
 
De procedure tegen Aegon Koersplan is het verst gevorderd. Hij werd gestart in 2005. Begin juli wordt er gevonnist. In de zaak tegen Nationale-Nederlanden zijn de eerste pleidooien uitgewisseld en zou een vonnis in 2009 kunnen volgen. De andere zaken zijn net begonnen. De eerste uitspraken zijn waarschijnlijk in 2010 te verwachten.
 
Gewonnen zaken kunnen schikking bespoedigen
 
Stel dat een van deze zaken gewonnen wordt. Dan kan de verzekeraar in hoger beroep. In het ergste geval duurt de procedure dan nog zes tot zeven jaar. Maar als dat niet gebeurt, komt er schadevergoeding voor de leden van de consumentenorganisatie die de procedure voerde. Daarnaast is de verzekeaar min of meer gedwongen ook de andere polishouders te compenseren.
 
Voor houders van een van de meer dan duizend andere typen woekerpolissen betekent dit ook winst. Met beroep op een eerdere uitspraak, kan de zaak tegen de volgende verzekeraar makkelijker gewonnen worden.
 
Dat zou nog steeds vele procedures vergen. Maar na enkele gewonnen procedures wordt de onderhandelingsposities van de consumentenorganisaties sterker. Over enkele jaren komt het dan wellicht alsnog tot een schikking.
 
Winst zou ook kunnen komen bij het Kifid, het klachteninstituut waar de ombusdsman aan verbonden is. Daar liggen duizenden klachten namens individuen. Uitspraken kunnen binnen een half jaar komen, en vergemakkelijken mogelijk ook andere procedures.
 
Tot slot heeft minister Bos beloofd volgende week met een nieuw plan te komen voor een oplossing. Wie weet tovert hij nog een konijn uit de hoge hoed.
 
Copyright (C) Algemeen Dagblad