Claim van miljarden op Aegon
 
Na verliezen leaseproducten
 
Van onze verslaggever
 
LEEUWARDEN - Verzekeringsconcern Aegon hangt een claim boven het hoofd, die in de miljarden euro's kan lopen. Het gaat om de verliezen die meer dan honderdduizend mensen hebben geleden, nadat ze geld staken in een van de aandelenleaseproducten van Aegon, zoals Box-plus Beleggen en Vermogensvliegwiel. Een timmerman uit Kortenhoef stelde Aegon hiervoor aansprakelijk.
Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft hierover onlangs arrest gewezen. In duidelijke woorden wordt vastgesteld dat Aegon niet heeft voldaan aan haar informatie- en zorgplicht.
De cliŽnt had beter uitleg moeten krijgen over de aard van de overeenkomst en de risico's die hieraan zijn verbonden. Zijn schade bedraagt ruim 700.000 euro.
De advocaat van de timmerman, Hendrik Jan Bos uit Amsterdam, noemt het arrest een doorbraak. Het is voor het eerst dat in hoger beroep een uitspraak wordt gedaan over de omstreden aandelenlease constructies.
Begin 2005 behaalde Bos ook al een overwinning, toen de rechtbank van Leeuwarden in deze zaak dezelfde conclusie trok. Bij een aandelenlease beleggen mensen met geleend geld op de beurs. Door het instorten van de koersen verdampte enkele jaren geleden de inleg en bleven veel mensen met een grote restschuld zitten. Volgens Bos is de gemiddelde schuld per persoon 30.000 euro bij Aegon, wat neerkomt op een totaalbedrag van 3 miljard euro.
,,Dit arrest is inderdaad een doorbraak'', reageert een woordvoerder van Leaseproces, dat eveneens strijdt voor genoegdoening van gedupeerden. Leaseproces schat dat zeker tweehonderdduizend mensen ooit een aandelenleaseproduct hebben afgesloten. Ook Sprintplan van Spaarbeleg, een volle dochter van Aegon, valt hier onder.
Aegon wijst de schuld bij monde van woordvoerder Jan Dreissen af. ,,Het gaat om een combinatieproduct, dat is bedacht door een tussenpersoon. Over ons aandeel hebben we helder gecommuniceerd'', zegt hij. Van eventuele claims op Aegon kan volgens hem dan ook geen sprake zijn.
 
Informatie Aegon onvoldoende
Het Hof oordeelt dat het toesturen door Aegon van de voorwaarden tegelijk met de overeenkomst onvoldoende is. De contractsbepalingen en bijzondere voorwaarden zijn afgedrukt in zeer kleine letters, in juridische taal die voor een gewone consument zonder uitleg niet begrijpelijk is.
Volgens het Hof hebben ze vooral ten doel de verplichtingen van cliŽnt zoveel mogelijk vast te leggen en de aansprakelijkheden van Aegon waar mogelijk te beperken. Aegon had de cliŽnt deugdelijk moeten informeren, dat hij door koersdalingen niet alleen de inleg kon kwijtraken, maar ook het risico van een restschuld liep.
Het Hof is, evenals de kantonrechter eerder, vernietigend over de brochure die Aegon bijvoegde.
De taal is verhullend en er wordt niet duidelijk gemaakt dat er sprake is van een lening die met rente terugbetaald moet worden. Op de risico's wordt amper gewezen. ,,De brochure bevat uitsluitend een positief rekenvoorbeeld'', aldus het Hof.
Aegon heeft nog een kans om het Hof rechter van het tegendeel te overtuigen. Ze mag getuigen oproepen die kunnen uitleggen dat Aegon wel degelijk zijn best heeft gedaan om de timmerman bewust te maken van de risico's. Volgens advocaat Bos ,,wordt dit een zitting voor de bŁhne. Het is een bijna onmogelijk sessie, want de rechter heeft heel duidelijk vastgesteld dat er nooit direct contact met mijn cliŽnt is geweest.''
Bos is ook ingenomen met het oordeel dat de tussenpersoon, Wagner, aansprakelijk is. De rechtbank deed daar geen uitspraak over. De helft van de schade van zijn cliŽnt is volgens Bos ontstaan door toedoen van Wagner. Ook Wagner krijgt nog gelegenheid zich met getuigen te verweren tegen het arrest. Ook daar verwacht Bos weinig van. ,,Dan waren ze toch al veel eerder met die getuigen op de proppen gekomen?''
 
(c) 2006 Leeuwarder Courant

De uitspraak (arrest) is hier te lezen