Beslissing schikking Dexia in januari
 
AMSTERDAM - Het Amsterdamse gerechtshof beslist begin volgend jaar of een algemeen schikkingsvoorstel in de aandelenlease-affaire rond Dexia, de zogeheten Duisenberg-regeling, algemeen verbindend wordt verklaard. Dat liet het hof gisteren weten. Een groep van 25.000 gedupeerden verzet zich tegen het opleggen van deze algemene schikking.
 
Het hof streeft naar een be-slissing in de tweede helft van januari volgend jaar. De schik-king, die vorig jaar juni werd gesloten onder regie van wijlen Wim Duisenberg, komt er op neer dat honderdduizen-den beleggers tweederde van hun restschuld kwijtgeschol-den krijgen.

Sommige gedupeerden ac-cepteren de schikking niet
en willen een hogere kwijtschelding. De beleggingsproducten van Dexia Bank en voorgangers hebben circa 400.000 mensen in de financiŽle problemen gebracht. De schikking kost Dexia naar schatting 1 miljard euro.
 
Copyright Algemeen Dagblad