Minister Zalm bestrijdt visie van AFM op accountant
 
Minister Zalm van FinanciŽn is het oneens met de oproep van directeur Koster van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) aan de accountants voor een 'strikte scheiding' van hun controle- en advieswerk.
 
De minister is niet van plan een combinatie van controle en advies binnen accountantsorganisaties te verbieden. Evenmin zal Zalm advies van accountants aan hun controleklanten verbieden.
 
De bewindsman is het ook 'niet eens' met de opvatting van Koster dat accountants blijk hebben gegeven van 'onvoldoende moraal'. Koster heeft dit onlangs, tot woede van accountants, in een lezing gezegd. Daarin riep de AFM-directeur de accountants op om al hun nevenactiviteiten en advieswerk 'volledig' af te splitsen van hun wettelijke taak tot het controleren van de jaarrekeningen van bedrijven.
 
Hoofdnorm
 
Zalm formuleert zijn reactie op Koster in zijn antwoord op kamervragen van PvdA en VVD. Volgens Zalm heeft de Wet Toezicht Accountantsorganisaties, die voor behandeling bij de Eerste Kamer ligt, wel het doel om 'een harde norm te stellen: de accountantsorganisatie en de externe accountant zijn onafhankelijk'.
 
Deze 'hoofdnorm' wordt later nog uitgewerkt in nadere regelgeving, schrijft Zalm. Daarin zal 'vrij gedetailleerd' beschreven worden welke combinaties van controle en advies niet kunnen en voor welke combinaties extra waarborgen nodig zijn.
 
Zelftoets
 
Accountants moeten zelf toetsen of er risico's zijn voor een adequate uitoefening van hun taak. Die zelftoets moeten de accountants documenteren. 'De accountant moet onafhankelijk zijn en dat moet objectiveerbaar en aantoonbaar zijn', aldus Zalm.
 
'De gevallen waarin andere activiteiten of daarmee gemoeid gaande commerciŽle belangen de overhand nemen en daarmee de onafhankelijkheid tekortdoen, kunnen de toets aan de norm in de wet eenvoudigweg niet doorstaan.' De AFM houdt toezicht op de naleving van dit principe van onafhankelijkheid, houdt Zalm de Kamer voor.
 
Rigide
 
Het verbieden van het combineren van advies en controle noemt Zalm 'rigide'. De Amerikaanse ontstaansgeschiedenis van de Sarbanes-Oxley Act toont volgens Zalm dat dit tot veel onduidelijkheid zou leiden. De wetgever zou dan steeds weer nieuwe regels moeten uitvaardigen, vreest Zalm.
 
Zalm vindt niet dat Koster zijn bevoegdheden heeft overschreden. De AFM geeft geen commentaar op de antwoorden van de minister.
 
VASCO VAN DER BOON
 
Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad