Ruzie over geld deed studie naar woekerpolis stranden
 
Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM Ė Het stilleggen van de feitenstudie naar zogenoemde woekerpolissen door minister Bos (FinanciŽn) werd mede ingegeven door de sterk opgelopen kosten. Het begrote budget door bureau IFO ging in de ogen van FinanciŽn zes keer over de kop. Dat bevestigen twee bronnen bij het onderzoek. IFO en Bos strijden over de rekening, waardoor het onderzoek stokt.
        Hoogleraar Jaap Koelewijn, verbonden aan bureau IFO, noemt de extreme kostenstijging Ąeen aperte leugenĒ. IFO en FinanciŽn willen niet reageren.
       Minister Bos legde het onderzoek, waarvoor hij in juli 2007 de opdracht gaf, vorige maand stil. Hoewel het volgens IFO om een discussiestuk ging, noemde de bewindsman het voorliggende dossier dat in alle haast in Den Haag werd afgeleverd íbaggerí. Op 19 mei erkende IFO dat het rapport, acht dagen voor de deadline, niet gereed was.
       Bos wees het stuk af omdat het te laat was en omdat het onderzoek naar vijftig producten niet representatief genoeg is voor een oordeel over de in totaal 6,5 miljoen beleggingspolissen die in omloop zijn. Een afrekening voor klanten was daarmee niet mogelijk. De minister wil dat elke Nederlander zich met zijn polis in de resultaten kan herkennen.
       Toezichthouder AFM neemt het onderzoek naar de 1200 verschillende soorten beleggingspolissen over, maar of de dossiers worden overgedragen hangt af van de uitkomst van het geschil tussen IFO en minister Bos.
 
Dat gaat deels over geld. Aanvankelijk vroeg IFO zes ton budget. Na een akkoord met FinanciŽn, aldus betrokkenen, bleek later echter dat voor dit bedrag openbare aanbesteding onder meerdere bureaus nodig was. Daarop werd het budget beknot.
       De onderzoekers gingen aanvankelijk uit van vijftig producten. Minister Bos wilde na een Kamerdebat alle polissen kunnen vergelijken. Met die eis, zo claimde IFO, werden de complexiteit en de kosten drastisch opgeschroefd. FinanciŽn verwijt IFO nu een wanprestatie, met een zes keer te hoge rekening. Zolang die niet wordt betaald, wil IFO zijn onderzoek niet volledig overdragen aan de AFM. IFO heeft de AFM wel uitgenodigd om dossiers te bekijken.
 
© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.