DSI schort behandeling effectenleasezaken op
Publicatiedatum: 5-7-2005

AMSTERDAM - De Klachtencommissie van het Dutch Securities Institute (DSI) heeft, naar nu blijkt, anderhalve week geleden besloten de behandeling van alle klachten over aandelenleaseproducten van Dexia op te schorten tot 30 september 2005. Voortzetting van de juridische procedures acht DSI op dit moment 'onwenselijk', vanwege het nieuwe schikkingsvoorstel dat Dexia na bemiddeling door oud-ECB-president Duisenberg heeft gedaan. DSI vindt dat klagers eerst de gelegenheid moeten krijgen om de details van het schikkingsvoorstel te bestuderen, om de voor- en nadelen van verder procederen via DSI af te kunnen wegen.

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad

Anderhalve week geleden heeft PAL hier al melding van gemaakt. Lees dit bericht